Fult av Fortum

6 november, 2008 i Granskningar

Företaget Sector Alarm har ringt upp flera konsumenter med tysta samtal till deras mobiltelefoner. Namn och nummer har de fått från elnätsbolaget Fortum, som kan ha lämnat ut uppgifterna i strid med sina villkor. Genom Sector Alarm bryter också Fortum mot förbudet med försäljningssamtal till mobiler.

När Cints egen Eva Mattsson på mindre än en vecka fick tre *klick* i örat när hon försökte svara på samtal från Göteborgsnumret 031809175 tröttnade hon. Cints efterforskningar av det olistade numret ledde till företaget Sector Alarm, som ringde för att försöka sälja hemmalarm. Sector säger sig dock inte känna till problemet med de tysta samtalen, och hänvisar till Fortum Distribution, varifrån de får personuppgifterna.

På Fortum Distribution är Mårten Mohlin chef för privatkunder i Sverige. Han bekräftar samarbetet, som funnits i två år. Han säger att de får betalt för varje larm Sector lyckas sälja, och att de letar fram kundernas mobilnummer externt genom PAR-registret.

Försäljningen sker i samband med elmätarbyten.

- Det jag kan säga är att vi stöder oss på våra allmänna avtalsvillkor, där det sägs att vi får använda vår kundstock till att erbjuda produkter och tjänster som vi tycker är förmånliga, säger han till Cint.

Villkoren Fortum hänvisar till är dessa:
NÄT 2004 K (Rev.) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)
1.5 ”…Personuppgifter kan därvid komma att lämnas ut till
samarbetspartners som för nätägarens räkning utför verksamhetsanknutna
åtgärder. Vidare kan personuppgifterna komma att användas av nätägaren för marknadsföringsändamål, marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om nätägarens tjänster och produkter…”

På Cints forum ifrågasätter en kund – som fått samma svar av Fortums kundtjänst – om villkoren verkligen täcker att uppgifter får lämnas ut till en tredje part i försäljningssyfte.

- Nej, det finns inte täckning för det i avtalet, säger Magnus Karpe på Konsumentverket efter att ha läst klausulen. Däremot ger han godkänt till motsvarande klausul i Fortums villkor för kunder som också har bolaget som elleverantör:

EL 2004 K (Rev.) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT
1.3 …”Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl elleverantören som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners”…

Varför skiljer sig avtalen åt? En Cintmedlem gissar att nätägaren, som ju är i monopolställning, inte ska ha rätten att använda personuppgifterna hur som helst.

Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi, var med och tog fram avtalsvillkoren tillsammans med Konsumentverket. Hon säger till Cint att någon sådan tanke inte fanns, och att det blev olyckligt att nätavtalet fick en annorlunda skrivning. I de nya villkor som just nu håller på att tas fram saknas skillnaden.

Fortum anmält till Datainspektionen
En missnöjd kund, som liksom Eva Mattsson köper sin el från annat håll och bara har Fortum som nätleverantör, blev uppringd på sitt nixade fasta nummer av Sector Alarms säljare. Det föranledde honom att anmäla Fortum till Datainspektionen, för att de i strid med avtalet lämnat ut hans uppgifter.

”Dörren lämnas öppen till ett okänt antal andra samarbetsavtal mellan Fortum och företag i vilken bransch som helst med påföljande uppvaktning av dessa 850.000 kunder per telefon eller epost”, skriver han i anmälan.

Cints intervju med Mårten Mohlin på Fortum Distribution ger också fog för farhågorna:

o Hur betecknar ni en samarbetspartner?

- ja, det är någon vi har ett avtal med så att säga.

o Får ni betalt av Sector?

- Vi får ju per… sålt larm så klart en liten… ja del av det då.

o Så en samarbetspartner för er det är ett företag ni kan sälja er kunddatabas till och få betalt när de lyckas sälja nånting?

- Bland annat, ja. Inte i alla fall. I vissa fall kan det vara så.

Mårten Mohlin säger dock att de bara har ett avtal av den typen, och det är med Sector Alarm.

Rätt att lämna ut uppgifterna?
Stöder ändå NÄT 2004 K-avtalet rätten att lämna ut elnätskundernas uppgifter till ett annat företag? Ja, hävdar både Mårten Mohlin och Fortums jurist, som svarat på Datainspektionens frågor. Upprinnelsen till samarbetet är kravet på fjärravlästa elmätare:

”..Eftersom denna typ av mätare är mer avancerad har många elnätsföretag försökt kombinera detta med nya tjänster som kan erbjudas kunden. Även Fortum tittade på detta och undersökte om man kunde ha en larmfunktion i mätaren. Detta gick emellertid inte att lösa tekniskt. Eftersom Fortum fortfarande ville erbjuda denna tjänst så inleddes ett samarbete med Sector Alarm AB som innebär att Sector i samarbete med Fortum ska erbjuda elnätskunderna larm i nära anslutning till att de nya mätarna sätts upp. För att kunna göra detta får Sector successivt kunduppgifter på de kunder som under de senaste två veckorna har fått nya mätare installerade. I samarbetet ingår även viss utbildning för Sectors personal så att de ska kunna svara på vanliga frågor från kund om den nya mätaren”..
- Ur svaret på ”Begäran om upplysningar, DNR 1334-2008″

Larmförsäljningen ska alltså handla om ”verksamhetsanknutna åtgärder, som det står i avtalet. Det Sector säljer är dock ett bostadslarm, för 1499 kronor.

Försäljningssamtal till mobiltelefoner inte tillåtna
Enligt de regler som direktmarknadsföringsbranschen antagit är försäljningsamtal till mobiltelefoner inte tillåtna. Ur SWEDMAs och Svenska Callcenterföreningens etiska regler:

”Påringning till mobilabonnemang är ej tillåtet med undantag av de tillfällen då konsumenten aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt eller vid kundförhållande.”

På Nix-registrets hemsida förklaras det hela mer i detalj:

”Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren och erbjudandet avser samma typ av varor eller tjänster. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon, och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.”

Dessutom tillåter inte mobiloperatörernas allmänna villkor att nummer lämnas ut för användning i marknadsföringssammanhang – om det inte redan finns ett etablerat kundförhållande.

Att inte följa reglerna är brott mot god marknadsföringssed, och därigenom också straffbart med böter enligt marknadsföringslagen.

Pia Krantz, generalsekreterare för Svenska callcenterföreningen, menar att samtal som rings av Sector Alarm efter att de fått uppgifterna av Fortum inte kan betraktas ha skett inom ramen för ett ”etablerat kundförhållande”. Därigenom är det inte tillåtet för Sector att ringa till mobiltelefoner.

Axel Tandberg, sekreterare i Etiska nämnden för direktmarknadsföring, håller med: - Det är inget kundförhållande mellan Sector Alarm och Fortums kunder. Så här får man inte göra. Det hade däremot varit okej om Fortum ringt upp mobiltelefonen.

Slutsatser
Enligt DM-branschen är det alltså solklart att Fortums agerande, med att lämna ut mobiltelefonnummer till en tredje part som ringer ”kalla” försäljningsamtal, inte är tillåtet.

Huruvida avtalsvillkoren NÄT 2004 K tillåter Fortum att lämna ut kunduppgifterna alls, när det gäller försäljning av en tredje parts bostadslarm, är också osäkert. Datainspektionen räknar med att ta beslut i sin granskning inom någon månad, men vill inte säga något om utgången.

Till sist kan konstateras att det nummer Sector Alarm ringer sina försäljningsamtal från rapporterats 87 gånger på sajten vemringde.se sedan 11 augusti i år. Ett antal säger att de fått tysta samtal, och flera är sura på Fortum. Numret, 031809175, används av Sector både för att ringa Fortums kunder och andra.

LÄNKAR:
Diskussion om Sector Alarm och Fortum på
Cints forum >>

Fortums svar till Datainspektionen:
Sida 1 >>
Sida 2 >>

Fortums avtal:
NÄT 2004 K >>
EL 2004 K >>

031809175 på vemringde.se >>

Svenska callcenterföreningen – etiska regler >>

Nix-registret – om samtal till mobil
http://www.nix.nu >> (se en bit ned på förstasidan)

FAKTARUTA – TYSTA SAMTAL:
Telemarketingföretag använder ett automatiskt uppringningssystem, en sk dialer, som ringer upp ett antal nummer samtidigt. När någon av de uppringda svarar kopplas samtalet till en ledig försäljare. På så sätt behöver säljarna inte ringa upp ett nummer i taget och sitta och vänta på att någon ska svara. Ju fler nummer man ringer samtidigt desto mindre blir väntetiden för varje säljare – men risken ökar då också att det inte finns någon säljare ledig. Det är då den som svarar möts av ett klick i örat istället.

Kommentarsfunktionen är avstängd.