Rätt när det blev för billigt

3 februari, 2011 i Granskningar

Vad gäller egentligen när du tror dig göra ett klipp, men efter beställningen får veta att det låga priset var en felskrivning och inte får köpa varan? Cint granskar CDON:s hårddisk-misstag och ARN:s praxis i liknande fall.

Vad gäller egentligen när du tror dig göra ett klipp, men när du sedan kommer fram till kassan får veta att det låga priset var en felskrivning? Och vad händer om man beställer något på nätet, får en orderbekräftelse och kanske tom får pengar dragna från kontokortet innan nätbutiken upptäcker att priset var för lågt och vägrar leverera?

Sammanfattningsvis kan man säga att man INTE kan kräva att få köpa en felprissatt vara i en annons eller i ett skyltfönster. Det är först vid kassan som ett bindnade avtal ingås. Fel pris på skyltning eller i reklam är visserligen inte tillåtet, utan brott mot Marknadsföringslagen. Det innebär dock inte rätt att få köpa varan till det priset, däremot kan butiken anmälas till Konsumentverket.

Har du däremot köpt en vara i tex en nätbutik och fått en orderbekräftelse kan du hävda din rätt. Men bara så länge det inte är UPPENBART att priset var felaktigt och du handlade i ”ond tro”.

CDON och den billiga hårddisken
I helgen spreds ryktet som en löpeld på forum och i sociala media: Nätbutiken CDON reade ut en extern hårddisk på 2 TB för 245 kronor. Hundratals beställde, fick orderbekräftelse och pengar dragna från kontokortet.

På måndagen ändrade sig CDON plötsligt. Alla ordrar annullerades, eftersom det rätta priset skulle ha varit 749 kronor, enligt företaget. – Vi hade satt fel pris på varan. Det var inte något lockpris utan ett ärligt misstag, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Cdon, till IT24.

Proteststormen lät inte vänta på sig. Det var ju ett kampanjpris – visserligen mycket billigare än alla andra – men ändå! Ge oss våra hårddiskar! Samtidigt höjdes röster som sade att ”ni förstod väl ändå att det var något fel med prissättningen, klart CDON inte behöver leverera”. Så, hur ligger det egentligen till?

Avtalslagen
I 32§ första stycket avtalslagen stadgas följande: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.”

Ett ingånget avtal kan alltså hävas exempelvis om priset blivit fel, och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt.

Praxis hos ARN
Cint har granskat ett antal avgöranden hos ARN för att se om det finns någon sorts nivå när konsumenten anses ha förstått att priset varit ett misstag, och ändå lagt beställningen i ”ond tro”.

Diarienummer 2004-7040:
En konsument beställde en HP-skrivare efter att ha hittat den för 7191 kronor på Pricerunner. Han fick en orderbekräftelse med pris och att beställningen var bindande. 10 dagar senare ville företaget ha ytterligare 15.000 kronor, annars skulle ordern annullaras. Företaget menade att kunden borde ha märkt att de rekommenderade cirkapriset låg på öveer 20.000 kronor.

Kunden försvarade sig med att prisskillnaderna på Pricerunner ofta var stora, bland anat hade han köpt en scanner där skillnaden mellan billigaste och dyraste och försäljningsstället var 7948 kr. ARN gick också på kundens linje och krävde att företaget skulle leverera skrivaren till det lägre priset, eftersom den angivna köpesumman inte var orimligt låg och att konsumenten efter omständigheterna inte borde insett bolagets misstag.

Diarienummer 2006-4470:
En LCD-skärm beställdes för 195 kronor från avdelningen demovaror hos en nätbutik. Konsumenten tyckte priset var väldigt lågt, och ringde och dubbelkollade med företaget. Skärmen levererades, men företaget krävde sedan ytterligare 9000 kronor i betalning.

ARN ger konsumenten rätt att köpa skärmen till det lägre priset, eftersom denne faktiskt dubbelkollat genom att ringa till företaget, och att varan marknadsförts och sålts som begagnad.

Diarienummer 2009-2943:
En konsument beställer en 40-tums LCD-tv från en webbutiks lagerrensnings-sida. Butiken backade samma dag, och menade att det korrekta priset var 10.980 kronor.
Här var ARN inte helt ense. Nämnden gick på företagets linje och menade att konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt. En ledamot höll dock inte med, och resonerar:

”Att P. har insett att priset (viljeförklaringen) var felaktigt kan av utredningen inte anses klarlagt. Frågan är då om han borde ha insett misstaget. I denna bedömning tas bland annat stor hänsyn till skillnaden mellan det pris som angetts och det som var det rätta priset samt vilken typ av produkt det är. Att 1995 kr är ett lågt pris på förevarande TV är otvistigt. Priset på TV-apparater har emellertid under ett flertal år stadigt fallit nedåt, och det är inte ovanligt med kraftigt nedsatta priser på TV-apparater i samband med lansering av nya modeller eller realisationer. I detta fallet är dock priset så pass lågt att P. i normala fall torde insett att prisuppgiften var felaktig. Det är emellertid så att P. gått in på ONOFFs hemsida under kampanjen ”Lagerrensning” vilken påskiner kraftigt rabatterade priser. Under dessa omständigheter anser jag inte att priset är så lågt att P. enbart på denna grund borde ha insett misstaget utan det behövs ytterligare omständigheter som visar på att han borde insett misstaget. Några sådana omständigheter är inte för handen och P:s yrkande ska bifallas.”

Diarienummer 2005-2785:
En konsument beställde åtta hårddiskar för 108 kronor styck, och fick en orderbekräftelse. På kvällen upptäckte butiken att rätt pris var 795 kronor styck. ARN ger företaget rätt att häva avtalet, främst på grund av att det uppgivna priset var så uppenbart mycket lägre än det egentliga att konsumenten borde ha förstått det. Företaget har också i rimlig tid meddelat att priset blivit fel.

Diarienummer 2010-4938:
En konsument beställde fyra fälgar för 275 kronor styck. Företaget makulerade ordern, eftersom de egentligen skulle kosta 2795 kr styck. Kunden får avslag på sitt krav att få köpa fälgarna till det lägre priset: ”Nämnden finner att det angivna priset i orderbekräftelsen är sådant att J. borde ha förstått att det var ett misstag från bolagets sida”.

Ytterligare fall som förekommit i media är en kamera för 5300 kr som borde kostat 8300 kr. ARN gick på konsumentens linje. En hemmabioförstärkare såldes för 2500 kronor, enligt företaget 1500 kronor under normalpris. Arn gav konsumenten rätt även där. Och till slut en processor med priset 2454 kronor, som borde kostat 9436 kronor. Även där menade ARN att köparen inte agerat i ”ond tro” och borde få köpa processorn så billigt.

En längre sammanfattning av utslagen ovan, och fler därtill, finns att läsa i denna tråd:
http://cint.se/debatt//ShowPostflat.aspx?PostId=34851

Att anmäla till ARN
ARN har en beloppsgräns på 1000 kronor för hemelektronik, och prövar inte tvister under det beloppet. Det ”tvistiga” beloppet räknas på mellanskillnaden mellan priset kunden borde ha betalat och det företaget nu kräver.

I CDON-fallet innebär det att hårddisken för 245 kronor som borde kostat 749 kronor blir 504 kronor dyrare för kunden. För att ARN ska kunna pröva en anmälan mot CDON måste kunden följdaktligen ha beställt minst två hårddiskar.

Vem vinner en sådan anmälan? ARN vill inte säga något innan ett fall faktiskt prövats, men av de tidigare utslagen att döma placerar ARN stor vikt vid att kunden inte förstått att priset var fel. De som i tidigare fall skrivit att ”jag anade”, eller ”jag blev inte överraskad” har alla fått avslag. Differensen mellan det utannonserade priset och ett marknadsmässigt pris spelar också roll, men även hur varan marknadsförts.

I CDON-fallet har många ”datornördar” förstått att priset varit häpnadsväckande lågt. Samtidigt, med den kraftiga prisutveckling nedåt som datorprodukter har, är det inte säkert att en genomsnittskonsument förstått att priset var en felskrivning och inte ett lockpris.

Den som beställt minst två hårddiskar av CDON har alltså en reell möjlighet att få rätt hos ARN, enligt Cints bedömning.

/Anders Nyman, 2011-02-03

P.S. En konsumentvägledare skriver till en av de som känner sig lurade följande, som kan vara bra som tillägg till det jag skrivit:

”…”Bort förstått” är vad normalkonsumenten har kunskap om.

Beloppet är, som du mycket riktigt påpekar, för lågt för att pröva i ARN enligt deras beloppsgränser. För att de ska ta upp ett ärende under beloppsgränserna krävs att det är ett ärende som de anser är principiellt viktigt. Så du får försöka med det. Alternativt är att stämma CDON i Tingsrätten, men det är inget jag rekommenderar eftersom det kan kosta mer än det smakar.

Om en näringsidkare vägrar att leverera en vara fast ett avtal ingåtts har man rätt som konsument (privatperson som köpt av en näringsidkare) begära ersättning för mellanskillnaden av näringsidkaren om det är så att man måste köpa varan dyrare någon annanstans, ett så kallat täckningsköp. I det fallet krävs att det finns ett ingånget avtal, vilket beror på hur den bekräftelse såg ut som du fick av CDON och om det finns ett avtal att CDON inte kan ogiltigförklara det med hänvisning till lagregeln i avtalslagen ovan.

För att du ska kunna pröva ett täckningsköp i ARN i det här fallet krävs att du inte kan få tag i den här hårddisken billigare än 1000 kronor mer än det CDON skulle ha sålt den till dig för. Detta med hänsyn till ARN:s beloppsgränser.”

Kommentarsfunktionen är avstängd.