Många klagomål mot Svensk VVS Support

15 september, 2011 i Granskningar

Med löfte om ett serviceavtal på värmepumpar har många äldre övertalats att tacka ja till ett abonnemang från Svensk VVS Support. De som ångrat sig har inte fått säga upp avtalet. Företaget har KO-anmälts ett 20-tal gånger i år.

- Kan du förstå, jag fattar nästan inte ett dugg av vad du pratar om…

88-årige Arne Norgren försöker värja sig mot säljaren från Svensk VVS Support, en registrerad bifirma till telemarketingbolaget TM Direkt. Säljaren kör dock över Arne och spelar in ett muntligt avtal på värmepumpsservice för 189 kronor i månaden.

När sonen Peter Norgren får höra samtalet blir han vansinnig. - Det är inget annat än lurendrejeri. Kvalificerat lurendrejeri.

Peter försöker bryta avtalet, men Svensk VVS Support ger sig inte, utan fortsätter kräva in pengarna. För första gången under sitt snart 90-åriga liv hamnar Arne Norgren hos Kronofogden.

Fallet ovan är inget undantag. I en majoritet av det 20-tal anmälningar som lämnats in till Konsumentverket mot företaget är den drabbade född på 1920-, 1930- eller 1940-talet.

Många av anmälarna berättar för Cint att de får fortfarande fakturor och påminnelser, trots försök att säga upp avtalet.

Nekas ångerrätt
Som konsument har man 14 dagars ångerrätt när avtal ingås på distans. Ångerrätten börjar dock inte löpa vid själva telefonsamtalet, utan när man fått hem skriftlig information från företaget. Hos Svensk VVS Support har däremot avtalen inte gått att ångra.

En kvinna skriver att hon försökt säga upp avtalet inom 14 dagarsperioden. Kundtjänsten på Svensk VVS Support svarar i ett mejl: ”Vi föreslår att om du vill avsluta avtalet så betalar du 6×289 kr = 1734 kr men då ingår ingen service”. När hon vägrar får hon det hotfulla svaret ”vi avvaktar 10 dagar med att skicka detta ärende vidare så får du fundera på saken”.

Även de andra anmälarna vittnar om att deras ångerrätt inte gått att utnyttja. I många fall har företaget inte gått att nå, vare sig telefon- eller brevledes. Istället har fakturor och påminnelser fortsatt att komma.

Det verkar som att Svensk VVS Support inte förstått lagstiftningen. I inspelningen med Arne Norgren säger säljaren på slutet. ”Det som händer nu är att du efter din ångerrätt löpt ut även kommer få ett skriftligt brev med instruktioner samt allmänna villkor”.

Övriga anmälare har mycket riktigt fått bekräftelsebrevet först efter 14 dagar.

Felaktiga avtalsvillkor
Den 27 juli skrev Konsumentverket till TM Direkt för att påpeka flera felaktigheter i de Allmänna avtalsvillkoren. ”Vid verkets granskning har Konsumentverket/KO uppmärksammat brister avseende två villkor om ångerätt samt ett villkor som anger rätt för företaget att under bunden avtalstid ändra villkoren”, skriver handläggaren.

I de Svensk VVS Supports allmänna villkor har punkten varit ”…kund har enligt gällande lagstiftning 14 dagars ångerrätt från inträdesdagen för avtalet”.

Konsumentverket påpekar nu att:
”När ett avtal på distans ingåtts ska näringsidkare, enligt 2 kap 7 § DHL, ge konsumenten en bekräftelse med information om bl.a. ångerrätten. Denna information ska ges i handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om information i enligthet med 7 § inte lämnas förlorar konsumenten sin ångerrätt först efter ett år efter den dag då avtalet ingicks”.

Företagets ägare Marcus Åberg rättar informationen och Konsumentverket avslutar ärendet. Vad handläggaren dock missat är punkt nio i villkoren, där Svensk VVS Support kräver att avtalet ska sägas upp skriftligt. Det är inte heller förenligt med gällande lagstiftning och praxis.

När Cint påpekar detta lägger Marcus Åberg till en rad om att avtalet även kan sägas upp per telefon.

Även om felen nu är rättade kan Cint konstatera att Svensk VVS Support under mer än nio månader, enligt sina villkor, felaktigt nekat kunder ångerrätt. Hur många har drabbats – och betalat?

Lögner i marknadsföringen
Svensk VVS Support verkar ha börjat sälja sin tjänst strax innan årsskiftet. Den 10 januari gick branschorganisationen ut med ett påpekande:
”VVS Företagen har fått flera frågor angående Svensk VVS Support, som i sin marknadsföring använde VVS Företagens logotyp och hänvisade till ett samarbete med oss på sin hemsida. På förekommen anledning vill vi därför meddela att företaget inte är medlem i eller har ett samarbete med VVS Företagen.”

Loggan togs bort, men på hemsidan svenskvvssupport.se har det också, enligt anmälare, påståtts att man haft ”Sveriges nöjdaste kunder”.

Flera anmälare känner sig också vilseledda om vad som ingått i avtalet:

”Som kund får man den uppfattningen att man tecknar ett avtal där även reparation ingår. I avtalsvillkoren står att kunden betalar denna kostnad men på hemsidan står det Fri Service, Support och Assistans. Svårt att veta som kund att man faktiskt måste betala för reparationen.”

Enligt avtalet ingår en fri service per år, och fri support och assistans via telefon. Eventuella reparationer förmedlas till tredje part och kostar extra.

Säljare erkänner: Vi riktar in oss på äldre
- Jag skötte bara mitt jobb, säger en av TM Direkts före detta säljare. Han vill inte uttala sig om hur försäljningen gått till, men säger att de följt en säljmall. Om en alldeles uppenbart felaktig avtalsinspelning han själv medverkat i säger han:

- Efter några hundra samtal behövde jag ett sälj. Visst, man kan ha synpunkter, men ett felaktigt avtal borde ha stoppats i den kontroll som görs av inspelningarna.

Att de ofta ringde äldre bekräftar en annan tidigare anställd för TV4 Nyheterna:
- De har lättare att acceptera att det här behöver du. Och är det så att du inte betalar din faktura så är det lätt att gå vidare till inkasso med det för att du bor i din egen bostad och pengarna kan alltid drivas in.

Flera före detta anställda vittnar om att det varit svårt att få ut sista lönen från TM Direkt. En har anlitat jurist, en annan facket.

Svar från ansvariga hos TM Direkt
Ägare och styrelseledamot till telemarketingföretaget TM Direkt, med bifirma Svensk VVS Support, heter Marcus Åberg. Tidigare hette företaget Sonica Telemarketing, och sålde bland annat PPM-tjänster åt Svensk Fondservice.

Fram till ett par månader sedan var TM Direkt beläget på Greta Garbos väg 13 i Solna. Där är det dock sedan ett par månader tomt. Någon annan adress finns inte registrerad. Enligt vad Cint erfar sitter de numera i Quickoffice kontorshotell på Smidesvägen i Solna.

Marcus Åberg vill inte svara på frågor om företagets verksamhet i telefon. Han ber att få dem mejlade, och tillägger att han inte kan svara på frågor om enskilda kunder.

Via mejl förklarar han att målgruppen är fastighetsägare och inga andra. Många fastighetsägare är dock äldre, och hemma under dagarna då säljarna ringer. Det, plus att många i åldersgruppen tycker att de behöver hjälp, är orsaken till att många äldre tecknar avtal.

På frågan varför många som försökt säga upp abonnemangen nekats eller inte fått svar, och fått tiotals påminnelser, svarar Marcus Åberg:

”Alla som får nån typ av skrivelse från oss med avtalsinfo har ingått muntligt avtal med säljare anställd på företaget sen kan det självklart i vissa fall bli fel i handläggning av ärenden vid kundtjänst, vi gör ju tyvärr misstag ibland oxå men har vi gjort fel så kommer vi göra rätt för oss!”

Åberg säger att de jobbar med att förbättre kundservicen. Han bjuder också in att följa med en tekniker till kund på serviceåtgärd, ”om du vill skapa dig en bättre bild samt skildra vår verksamhet ur ett bredare perspektiv.”

Han vill dock inte säga var bolaget sitter, eller låta Cint studera samtalsmallen eller sitta med och lyssna vid försäljningen för att höra att allt går rätt till. Istället blir han arg när Cints Anders Nyman tar upp en anställd som blivit anmäld för att ha påståtts kräva svart betalt, och nämner vad tidigare anställda kan berätta om försäljningsmetoderna.

”Du antyder till utpressningsmetoder. Jag tar det väldigt personligt. Och vi kommer vara personliga mot dig då. På den vägen är det. Om du ska köra den taktiken mot oss.”

Sedan undrar han hur kul det skulle vara om de själva åkte och frågade ut Anders Nymans sambo – som namnges – på hennes arbetsplats.

Cint mejlar honom två ytterligare frågor:

- Ni har under mer än 9 månader använt felaktiga villkor för ångerätten. Vet du hur många ni nekat att häva avtalet av den anledningen? Kommer ni göra något för att identifiera och kompensera dem?

- Åtminstone fem av de som anmält Svensk VVS Support till Konsumentverket har så sent som förra veckan fåt fortsatta fakturor och krav, trots att de redan under våren bestridit eller försökt säga upp avtalet. Hur kommer ni agera för att identifiera dessa och andra som drabbats på liknande sätt utan att KO-anmäla?

Svaret blir endast: ”som jag skrivit tidigare kommer vi att hantera alla ärenden som kommer in till oss och självklart kreditera kund vid ev misstag i hantering från vår sida.”

Äldrebedrägerier och äldreomsorg
Suppleant i TM Direkts styrelse är sedan juni 2011 en man i 60-årsåldern, hemmahörande på en mindre ort i Dalarna. Där är han invald som ledamot i kommunens omsorgsnämnd, som bland annat ansvarar för äldreomsorgen.

Han säger sig inte vara särskilt insatt i verksamheten i bolaget, och har inte hört talas om klagomålen tidigare.

När Cint ringer lyssnar han uppmärksamt och lovar att prata med Marcus Åberg om problemen.

/Anders Nyman, 2011-09-15

Tillägg:
Cint har valt att inte skicka namnen på de kunder som KO-anmält bolaget till TM Direkt, som Marcus Åberg uppmanat till för att kunna rätta till eventuella felaktigheter. Varför?

Ingen av de Cint pratat med tänker betala fakturorna de fortsätter att få. Med stor sannolikhet finns det fler ofrivilliga kunder som INTE KO-anmält, som det är lika viktigt att Svensk VVS Support också reder ut problemen med. Cint uppmanar företaget att gå igenom samtliga kunder och kontakter för att hitta dessa, och inte bara agera på de som ”syns”.

Rätt eller fel? Diskutera gärna i tråden om Svensk VVS Support här >>

Läs mer om hur Svensk VVS Support försökte sälja service på fjärrvärmecentraler i Gävle – trots att det redan ingår i avtalet med Gävle Energi:
Oseriöst företag ringer fjärrvärmekunder
”Kritiken ett slag under bältet” target=_blank

TV4 Stockholm har gjort ett inslag om företaget, efter tips från Cint.
TV4 Nyheterna >>

3 svar på Många klagomål mot Svensk VVS Support

  1. I ett halvårs tid nu har den här firman hållit på skicka mig kravbrev/påminnelse ang. fakturor som jag aldrig sett och skulle heller inte betala. Om inte detta får räknas som försök till bedrägeri, så äter jag upp min gamla hatt. Men det är som Leif G. W. påpekat: polisen är lat. När jag ringde för att anmäla, fick jag veta att detta var inget polisiärt utan ett rent civilrättsligt ärende.
    Nu iallafall så har jag gett med mig litet grand. Det senaste påminnelse-/kravbrevet har jag, som vanligt, returnerat i överstruket skick, men den här gången med en 50-öring fast tejpad.

  2. Blev hotad av Marcus Åberg när jag ville sluta efter att ha jobbat utan lön i en vecka. De kallade detta introduktion trots att jag satt och ringde som alla andra. Han hotade att anmäla mig till arbetsförmedlingen som oseriös och svartlista mig. Det enda jag hade gjort var att tacka nej till ett dåtills obetalt jobb. En fruktansvärt vidrig människa som hotar och pissar på unga människor som kanske inte har något annat alternativ än att ta fruktansvärda jobb som dessa!

  3. Jag kände redan på intervjun till jobbet på svensk vvs support att det var något lurt. Jag jobbade totalt tre dagar där i mars innan jag slutade och mådde fruktansvärt dåligt! Det var jobbigt, man kom bara till äldre personer och jag tyckte att det var fel att försöka lura på en människa som oftast själv påpekade att de förmodligen går bort om några år… Annars var det bara barn som svarade och att föräldrarna kommer hem efter kl 18, då fick man i alla fall inte jobba.. Jag lyckades tack och lov inte sälja iväg något! Man fick inget betalt på utbildningen, som var en halv dag. De menade att det var så många som slutade efter den! Tror jag det! Man fick också sitta lite på avlyssning, dock fick man inte höra kunden, uselt tyckte jag eftersom jag aldrig hade jobbat med att sälja via telefon! Jag hade många frågor, bl.a. om hur kunden såg på det ena och det andra och jag tänkte mycket på om jag själv hade varit kund på det här företaget. De frågor som jag försökte ställa fick jag aldrig något svar på och personalen där försökte alltid att inte besvara mina frågor! Jag vet att chefen försökte jaga mig på telefon ett par dagar efteråt men jag lät bli att svara!