Hit kan du anmäla felaktig vård

2 februari, 2012 i Konsumenträtt

Är du missnöjd med den vård eller det bemötande du fått då du sökt vård, finns det flera instanser du kan vända dig till för att klaga. Det skriver Lokaltidningen. Socialstyrelsen, Patientförsäkringen LÖF, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och Patientnämnden utreder och ger stöd. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.