KO kräver tydligare regler för reklam i sociala medier

3 maj, 2012 i Handel

Konsumenten måste själv kunna få sålla bland den reklam som delas på Facebook och andra sociala medier. Det slås nu fast av konsumentombudsmännen i de nordiska länderna, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. I dag säger lagen att reklam via elektronisk post, t.ex. e-post och sms kräver att mottagaren sedan tidigare samtyckt till att ta emot reklam från avsändaren. Det gäller även marknadsföring i sociala medier, slår nu konsumentombudsmännen fast. Det innebär att det för vissa reklammeddelanden krävs samtycke i förhand från mottagaren medan det för övriga krävs att man måste kunna tacka nej till fortsatt reklam. Det vill säga, att du direkt i meddelandet ska kunna markera att du inte längre vill ha reklam från ett visst företag. Det ska också tydligt framgå vad som är reklam. Konsumentombudsmännen har också för avsikt att låta frågan uppmärksammas på europeisk nivå då den berör lagstiftning som är gemensam för hela EU. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.