BO-svar på konsumentstödsutredning

9 oktober, 2012 i Allmänt

Barnombudsmannen har lämnat sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. BO vill bland annat att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp i ett framtida konsumentstöd, vilket också ska göras explicit i Konsumentverkets riktlinjer. Information ska anpassas för barn och unga. Det är av stor vikt att det kommunala arbetet med konsumentstöd fortlöper parallellt med den nya nationella rådgivningstjänsten, och inte minst att det kommunala förebyggande arbetet via skolor fortgår. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.