Ljungby ger konsumentvägledarna stöd i remissvar

9 oktober, 2012 i Allmänt

Ljungby är en av 40 kommuner som tillfrågats om att lämna remissvar på utredningen ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd”. Katarina Koch på Konsument Södra Småland säger till Knyt.se att kommunen helt ställer sig bakom förslaget på remissvar de skrivit. ”Utredarens förslag skulle leda till stora negativa konsekvenser för den enskilde konsumenten”, slår de fast. ”Ljungby kommun anser att utredningen bygger på att KVL ska ta det största ansvaret för det förebyggande arbetet, samt för den mer djupgående rådgivningen. Faran är uppenbar att ännu fler kommuner kommer att välja att dra ner eller helt lägga ner verksamheten då man kan peka på att ett centraliserat konsumentstöd finns istället. Då faller utredningens kärnfråga att det framtida konsumentstödet ska vara likvärdigt.” Istället föreslår Ljungby kommun att de kommunala vägledarna skulle få del av det statliga stödet, och att de föreslagna tjänsterna i en central rådgivning istället portioneras ut på olika vägledningar i landet.

Kommentarsfunktionen är avstängd.