Remissvar från Konsumentvägledarnas Förening

16 oktober, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i Centrum föreslår ett centraliserat och mer förstatligat konsumentstöd. Fel väg, menar Konsumentvägledarnas förening. – Risken är stor att landets konsumenter kommer att erbjudas ett lika dåligt stöd, inte ett lika bra, säger föreningens ordförande Annika Wilow Sundh i ett pressmeddelande. Risken är mycket stor att kommunerna tar den nationella rådgivningen som anledning för att avveckla den egna verksamheten, menar föreningen. De föreslagna 25 tjänsterna på Konsumentverket räcker inte långt, mot dagens 135 heltidstjänster ute i landet. Avvecklas stödet i kommunerna, kommer den nationella supporten fallera. – Styrkan hos det lokala konsumentstödet är att det finns nära medborgarna och enkelt kan både förebygga och lösa konsumentproblem, säger Annika Wilow Sundh.

Kommentarsfunktionen är avstängd.