Remissvar från Naturvårdsverket

16 oktober, 2012 i Allmänt, Miljö

Naturvårdsverket har yttrat sig över miljöaspekterna i betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43). I den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen betonades att det krävs en hållbar konsumtion för att miljömålen ska nås. Vi välkomnar därför ökade satsningar på information till konsumenter om konsumtionens miljöpåverkan, skriver verket. Däremot instämmer de inte i de förslag till utformning av insatser som utredningen lägger fram. Bland annat är förslaget om verkets roll otydligt, menar verket. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.