Remissvar från Sveriges Konsumenter

16 oktober, 2012 i Allmänt

Sveriges Konsumenter har nu lämnat sitt remissvar till utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Man börjar med att konstatera att fortsätta som hittills utan att något görs inte är acceptabelt – även om man riktar kritik mot utredningens förslag. Den största oron gäller avsnittet om direktvägledning åt konsumenter, där risken för kommunala neddragningar är överhängande. Dessutom skulle 25 nya tjänster för en central vägledning vara en orimlig underdimensionering. ”Huvudinvändningen mot utredningens förslag är att det är en omodern form med en övertro på en statlig myndighet som utförare. Det finns gott om exempel på väl fungerande verksamhet ute i kommunerna som utredningen borde ha tittat närmare på och tagit lärdom av”, konstaterar organisationen. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.