Remissvar: Samlat konsumentstöd bra för konsumenterna

16 oktober, 2012 i Allmänt

Ingen marknad kan fungera väl utan aktiva kunder. Ett samlat konsumentstöd underlättar konsumenternas möjlighet att söka information och göra rationella val vid köp av varor och tjänster. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande över utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd, skriver verket. Förslaget om en konsumentportal i statlig regi lades fram i en rapport från Konkurrensverket 2009, som nu gör tummen upp för utredningens huvudförslag om ett samlat konsumentstöd för oberoende konsumentinformation. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.