Remissvar från Svensk Handel

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Handel välkomnar att konsumenternas tillgång till rådgivning i konsumenträttsliga frågor återigen utretts. Det skriver organisationen om sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. ”Utredningens förslag visar på en ambitionshöjning gällande konsumentstödet och ställer sig försiktigt positiv till förslaget. Dock anser Svensk Handel att ett antal grundläggande frågor står obesvarade varför förslaget behöver kompletteras med en tydlig samsyn om den kommunala verksamhetens uppdrag, omfattning och finansiering, innan det kan tillstyrkas”. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.