Remissvar från Sveriges Annonsörer

22 oktober, 2012 i Allmänt

En särskild utredning, tillsatt av regeringen, har gjort en genomgång av konsumentstödet och konstaterar bland annat att konsumentstödet skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i. Som remissinstans har Sveriges Annonsörer tagit del av utredningen, skriver organisationen. I sitt svar skriver de bland annat att de ställer sig positiv till förslaget om en elektronisk informationstjänst. ”Dock belyser Sveriges Annonsörer i remissvaret att man dels måste tillse att resurser finns för att underhålla tjänsten och dels att även fortsättningsvis tillhandahålla information på ett mer traditionellt sätt för de konsumenter som önskar detta”. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.