Debatt: Byggvaruhusen förstör bebyggelsen

28 december, 2012 i Allmänt, Handel

Byggvaruhusen expanderar och ökar sin försäljning. Och de vill naturligtvis sälja de varor de har i lager – oavsett om det är till kulturhistoriskt värdefulla hus eller inte. Jag har sett alldeles för många sönderrenoverade hus, skriver byggnadsantikvarien Peter Sundborg i SvD. Genom sin försäljning, och inte minst genom sin rådgivning, har byggvaruhusen skaffat sig en enorm makt över hur vår byggda miljö ser ut och ska se ut. Precis som avancerad skatteplanering kan strida mot lagens anda kan man fråga sig om inte byggvaruhusens verksamhet strider mot lagens anda. I plan- och bygglagen (PBL) står det ju: ”Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas”, skriver Peter Sundborg. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.