”En stötande handel med konsumenter”

17 maj, 2013 i Ekonomi, Handel

SvD Näringsliv har den senaste tiden avslöjat flera fall av finansiell handel av kundinformation inom bolån och elhandel. Det är tydligt att konsumenternas skydd är för dåligt idag, skriver Torbjörn Isacson i SvD. Flera svenska banker, som SEB, SBAB och Forex Bank, har sålt vidare information om kunder som nekats bolån. De ratade kunderna har i stället förmedlats till hårdsäljande låneinstitut som Bluestep, som kräver dubbelt så hög ränta. Elhandelsförmedlaren Baraspara har med hjälp av aggressiv telefonförsäljning lyckats locka till sig över 200.000 svenska hushåll som ”medlemmar”. Istället för att göra en upphandling bland landets långt över 100 elhandelsbolag hamnar alla kunder hos kommunägda Mölndal Energi. Både bankerna och Baraspara lever i de här fallen på så kallade kick-backs, eller provisioner. Båda de här formerna av finansiell kundhandel är stötande. Och att ett kommunägt elbolag ägnar sig åt den här verksamheten är anmärkningsvärt. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.