Stärkt rätt att få ersättning vid elavbrott

30 maj, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen har idag fattat beslut om att föreslå en ändring av ellagen för att stärka elnätsföretagens skyldighet att ersätta de konsumenter som drabbas av elavbrott. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Den nya lydelsen förbättrar förutsägbarheten för elnätsföretagen, samtidigt som det stärker tryggheten för elkonsumenterna. Förslaget ingår i en lagrådsremiss som regeringen idag beslutat överlämna till lagrådet. Sedan den 1 januari 2006 har alla elkunder rätt att få ersättning från sitt elnätsföretag om de drabbas av ett avbrott i elöverföringen som varar i minst 12 timmar. Energimarknadsinspektionen har dock kunnat visa att ett antal elnätsföretag har tolkat den nuvarande lagen som att de inte är skyldiga att betala ut någon avbrottssättning om elavbrottet enbart drabbat en eller två, av hushållets normalt sett tre, faser. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.