Nettodebitering av egenproducerad el nobbas

25 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Regeringens utredare kring mikroproducerad el säger nej till ett system med nettodebitering, skriver Miljö & Utveckling. Nettodebitering innebär att den förnybara el som en mikroproducent för in på elnätet kvittas mot den el som producenten köper tillbaka. Elskatt och mervärdesskatt läggs endast på nettot i ett sådant system. Men enligt utredaren Rolf Bohlins bedömning är inte ett nettodebiteringssystem förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället föreslås att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som mikroproducenten skulle ha tjänat i ett system med nettodebitering. Men det är inte lika bra, enligt Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer, säger han. Utredningen konstaterar också att det för de som producerar el från sol- och vindkraft i ännu mindre skala, så kallade mikroproducenter, fortfarande saknas incitament att ersätta köpt el med egenproducerad, även om man räknar in den föreslagna skattereduktionen. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.