Finansinspektionen: Ökad öppenhet om bolån

17 september, 2013 i Ekonomi

Bankerna ska motivera den ränta de erbjuder varje kund, berätta hur faktorer kopplade till den enskilde bolånetagaren påverkar bolåneräntan och redovisa vad andra tjänster/produkter som de erbjuder vid bolåneförhandlingen kostar kunden och inte bara vilken rabatt de ger. Det är Finansinspektionens förslag till regeringen om hur bolånekunderna ska enklare förstå vad de betalar för, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. ”Ökad insyn minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i. En ökad öppenhet motverkar samtidigt att bankerna för över hela de ökade kostnaderna för en stabilare finansmarknad på bolånekunderna.” skriver man. Läs hela pressmeddelandet här >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.