ARN: Betala skadestånd till fastighetsägaren

8 oktober, 2013 i Allmänt

2006 anlitade en fastighetsägare ett byggföretag för att sanera mögel i husgrunden och förebygga så att det inte skulle bli mögel igen, skriver Dala-Demokraten. När det inte kommit in 
någon besiktningsrapport efter flera år anlitade fastighetsägaren ett annat företag som hittade brister i arbetet och fann att det hade bildats mögel på nytt. Det första företaget kom då tillbaka och gjorde vissa åtgärder men ville inte ta något ansvar i övrigt för att förbättra ventilationen. Man ansåg att det inte ingick i offerten. Fastighetsägaren fick då kosta på drygt 42 000 kronor till ett annat företag för att rätta till bristerna i ventilationen. Fastighetsägaren vände sig då till ARN för att kräva ersättning för detta och nämnden gick på hans linje. ARN konstaterar i sitt beslut att arbetet inte utförts fackmässigt och att möglet därför kom tillbaka. Företaget har motsatt sig kravet. Läs mer >>

1 svar på ARN: Betala skadestånd till fastighetsägaren

  1. intressant o informativt .. tack !