Bristande kunskap om nanopartiklar

22 oktober, 2013 i Hälsa, Handel, Konsumenträtt, Livsmedel, Miljö

En kartläggning som nyligen genomförts på KTH i Stockholm visar att det finns för lite kunskap om vilka risker nanomaterial kan medföra för såväl människa som miljö, skriver Prevent. Kartläggningen på KTH är en del i en statlig utredning som ska ta fram en nationell handlingsplan för hur nanomaterial ska användas och hanteras på ett säkert sätt. En konsekvens av bristen på kunskaper är att vanliga konsumenter inte kan göra medvetna val. Göran Finnveden, professor på KTH som är medförfattare till utredningen, föreslår bland annat märkning av material. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.