Nummerupplysningen överklagar tingsrättsdom

29 oktober, 2013 i Bedrägeri

Estländska Nummerupplysningen OU har överklagat domen från fjärde oktober i målet FT6154-13, där Södertörns tingsrätt fann uppdateringsblanketten vilseledande och avtalet ogiltigt. Igår lämnades överklagandet i till Svea hovrätt av Advokataktiebolaget Independent Laywers, som företräder Nummerupplysningen. Juristen Stefan Köhler begär anstånd till 12 november med att imkomma med grunder för företagets talan, eftersom han ”för närvarande är mycket hårt arbetsbelastad samt mellan kommande semester”. Den stämde företagaren företräds av Företagarna. Innan målet tas upp måste hovrätten bevilja prövningstillstånd.

Kommentarsfunktionen är avstängd.