2013 års ARN-statistik: Färre konsumenter får rätt

15 januari, 2014 i Konsumenträtt

ARN har nu sammanställt anmälningsstatistiken för 2013 och meddelar i ett pressmeddelande att att antalet ärenden jämfört med 2012 sjunkit med drygt 200 till 11 301 stycken. I topp hamnar elektronikavdelningen följt av motor och resor. I de ärenden där nämnden prövade tvisten fick konsumenten helt eller delvis rätt i 34 procent av fallen, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med 2012, och det är i bank- och försäkringsärenden som det är svårast att få rätt mot företagen. Dock utmärker sig dessa genom att så gott som alltid följa ARN:s rekommendation. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.