Flera år kvar till HD-dom i byggtvist

27 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

- Frågan om fel i entrepenaden är det mest centrala i målet. Men jag utgår från att Högsta domstolen kommer att göra en mer omfattande prövning av målet om man kommer fram till att det handlar om ett fel i entrepenaden. Men om prövningstillstånd beviljas för den delen finns det dock en viss risk att man då begränsar prövningen så att andrahandsköparna exkluderas. Så säger Cecilia Tisell, ställföreträdande Konsumentombudsman, om tvisten med Myresjöhus där HD i förra veckan meddelade prövningstillstånd. I en intervju i InfoTorg Juridik förklarar hon hela målet lite närmare. I artikeln framkommer det att det är omöjligt att säga när en dom kan komma. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.