BRÅ ska ta fram ny kunskap om bedrägeribrott

4 mars, 2014 i Bedrägeri

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av bedrägeribrott. Detta sedan såväl antalet anmälda bedrägeribrott som den faktiska utsattheten ökat under senare år. ”BRÅ ska kartlägga bedrägeribrottslighetens omfattning och struktur, och att studera hur polisen och åklagarna arbetar med bedrägeribrott. I det ingår att belysa användningen av identitetsstölder vid sådan brottslighet. Brottsförebyggande rådet ska även lämna rekommendationer gällande rättsväsendets arbete mot bedrägeribrott och föreslå förebyggande insatser som inbegriper såväl rättsväsendet som andra samhällsaktörer.” skriver man. Senast december 2015 ska BRÅ redovisa uppdraget. Till pressmeddelandet >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.