Ett steg närmare mot EU-gemensam mobilladdare

14 mars, 2014 i Handel

EU-parlamentet har antagit ett nytt direktiv som innebär att alla mobiltelefoner som säljs inom EU ska vara kompatibla med varandra med en gemensam laddare. Syftet med direktivet är bland annat att minska mängden elektronikavfall, skriver HD. Men det kan dröja innan direktivet får praktisk betydelse för konsumenterna. EU:s ministerråd ska nu formellt godkänna beslutet men sen ska kommissionen utarbeta de nya reglerna. Medlemsländerna har två år på sig att skriva in reglerna i sina lagar, och sedan har tillverkarna ytterligare ett år på sig att anpassa sina produkter. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.