PTS generaldirektör ger stöd till KO

18 mars, 2014 i Konsumenträtt

”Jag välkomnar KO Gunnar Larssons brev till regeringen där han vill ha stärkta sanktionsmöjligheter och bättre verktyg för att vidta åtgärder mot företag som bryter mot marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Även jag får dagligen ta emot klagomål som rör marknadsföring och försäljning av telefoniabonnemang. Detta trots att KO är den egentliga tillsynsmyndigheten.” Det skriver PTS generaldirektör Göran Marby i ett öppet brev till KO Gunnar Larsson och som publicerats på PTS-bloggen. Han ger stöd till KO i sin kamp att framför allt komma tillrätta med problemen i telefonförsäljningsbranschen och att personer blir anslutna till abonnemang de tackat nej till. ”Vi har även tidigare agerat tillsammans för att få till stånd krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Jag vill nu fortsätta att prioritera frågan och har startat ett projekt inom PTS där vi ska vända på de stenar som finns för att se vad vi, inom vår verksamhet, kan göra åt företag som ansluter kunder till telefoniabonnemang utan kundens samtycke.”, skriver han också. Läs hela brevet här >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.