En halv miljon i böter för försäljning av farlig leksak

25 mars, 2014 i Handel

Ett företag har, trots vetskapen om riskerna och påstötningar för flera år sedan, fortsatt att sälja en livsfarlig leksak, skriver GT. Konsumentverket tog fallet till domstol för att få en sanktionsavgift på en miljon kronor utdömd. Men när kammarrätten dömde i fallet slog rätten fast en sanktionsavgift på en halv miljon kronor – trots allt en höjning av avgiften jämfört med domen i en lägre instans. I sin dom slår kammarrätten fast att bolaget, trots kunskapen om de allvarliga riskerna, fortsatt att marknadsföra produkten och sett till att den spridits till en stor kundkrets. Företaget hävdar att man handlat efter bästa förmåga och inte medvetet sålt produkter som medfört skaderisk för konsumenterna. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.