100 krav för en starkare konsumentpolitik

30 maj, 2014 i Allmänt

Valet till Europaparlamentet blev precis klart och redan nu blickar vi mot nästa val – riksdagsvalet i september, skriver Sveriges Konsumenter. För att få fart på debatten, få klarhet i var partierna står i konsumentfrågorna, kunna syna konkreta, konsumentnära frågor och ge ett ramverk för en mer jämlik marknad med starkare konsumenter presenterar vi vår valplattform 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Kraven finns för att sätta de vardagsnära frågorna på agendan, för att uppmärksamma frågor där det idag råder osäkerhet eller ojämlikhet i form av makt över vem som sätter agendan. Politiker kan hitta inspiration och stöd för att driva en konsumentnära politik bland kraven och näringsliv och beslutsfattare kan använda dem för att se hur konsumenter tycker, tänker och känner samt hur de bör agera på ett rättvist sätt. Men kraven finns också till för dig som konsument. Här kan du hitta svar på många konsumentnära frågor, vad som är rimligt att kräva av företag och politiker och hur marknaden borde se ut för att du i din vardag ska kunna agera medvetet och hållbart. Läs mer >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.