Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför villaförsäkringar

16 september, 2014 i Ekonomi, Tester

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå poängbedömer sedan en tid flera olika försäkringar. Från och med idag sätter vi poäng också på villaförsäkringar, skriver man i ett pressmeddelande. – Alla villaförsäkringar är inte lika. Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför olika försäkringars innehåll. Nu blir det mycket enklare att ta reda på hur din villaförsäkring står sig innehållsmässigt, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Bolagen rangordnas i jämförelsen, och dessutom visas Svenskt kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet. Till pressmeddelandet >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.