Insändare: Äta kött behövs för att behålla ekologisk odling

1 december, 2014 i Livsmedel, Miljö

Reaktionen på SLU-forskarnas angrepp på ekologiskt jordbruk var den förväntade – alla de stora tidningarna, som kommenterade saken var eniga; sluta äta kött! Om det rådet riktar sig till svenska konsumenter är uppmaningen minst sagt märklig, skriver en insändare i ÖA. Saken är nämligen den att av vår totala åkerareal på lite mer än 2,5 miljoner hektar så används/brukas cirka en miljon hektar nästan inte alls. I bästa fall hålls marken fri från igenväxning genom slåtter eller röjning. Den enorma importen av kött, cirka 50 procent av den totala konsumtionen, skulle alltså till stor del kunna ersättas med en ekologiskt och klimatmässigt bättre inhemsk köttproduktion – om denna areal togs i bruk. Dessutom skulle ekoodlingen säkra sin tillgång till gödselmedel. För att behålla och utöka den ekologiska odlingen behövs alltså i högsta grad köttätande! Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.