Pressmeddelande: Konsumenter får bättre möjligheter till alternativ tvistlösning

1 april, 2015 i Konsumenträtt

Regeringen har idag lämnat ett förslag till Lagrådet (lagrådsremiss) om en ny lag om alternativ tvistlösning. Förslaget innebär bland annat att fler typer av tvister ska kunna prövas utanför domstol, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. ARN:s behörigheter utökas till att omfatta tvister avseende värmepumpar, spel och lotterier. Men ARN:s beslut föreslås även fortsättningsvis vara rekommendationer. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.