Debatt: Företagare struntar i att anmäla brott

13 april, 2015 i Bedrägeri

Brott mot småföretagare tas på mycket större allvar. Dessutom behövs en rad olika åtgärder såsom effektivare handläggning hos polis, domstolar och andra myndigheter samt ökade resurser till polisen och översyn av straffsatser, skriver Företagarna Västra Götaland i en debattartikel i BT. Över 1 200 företagare har svarat på en enkät, som visade att tre av tio utsatts för ett eller flera brott under de senaste fem åren. Än mer alarmerande är att 87 procent uppgav att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp. Tidigare undersökningar som Företagarna gjort visade att det främst är bluffakturor, stölder och snatterier samt skadegörelse som drabbar företagen. Det är därför att betrakta som en stor samhällsförlust att brott mot småföretagare är lågprioriterade. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.