Företagarna: Tam utredning om fakturabedrägerier

7 september, 2015 i Bedrägeri

Idag överlämnade utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Tyvärr kan Företagarna konstatera att det saknades riktigt bra konkreta exempel på hur fakturabedrägerierna ska stoppas, skriver Företagarna i ett pressmeddelande. – För att komma åt problemet i grunden måste också straffsatserna höjas, säger Karin Berggren, jurist på Företagarna. Utredningens anmodan att myndigheter ska kunna utöka sina kontroller är bra – men utredningen gav inga förslag på hur detta ska gå till. Utredningen menar att de marknadsrättsliga reglerna ska ges större betydelse i den avtalsrättsliga bedömningen vilket Företagarna håller med om. – Det är dock tveksamt att låta enbart näringslivets intresse- och branschorganisationer bära ansvaret för rättsutvecklingen. Även domstolar måste låta marknadsrättsliga reglerna få inflytande över tolkningen av erbjudandets utformning vid bedömning om det är ett ogiltigt avtal. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.