Många känner sig lurade av Göteborgs flyttbyrå

21 september, 2015 i Handel

Turerna runt Göteborgs flyttbyrå fortsätter. Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finns tretton aktiva ärenden gällande flyttfirman, skriver GP. Efter GP:s granskning av flyttbranschen fortsätter kunder att höra av sig med berättelser om hur de upplever sig illa behandlade av Göteborgs flyttbyrå. Mer än 20 personer vittnar om flyttkostnader som mångdubblats, extrakostnader, förseningar och skadade möbler. Många säger sig även ha känt sig hotade, oftast i samband med betalningen, som i flertalet av fallen skett kontant. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.