”Kraftfull satsning på konsumenterna i höstbudgeten”

22 september, 2015 i Allmänt

Regeringen gör i höstbudgeten en särskild satsning för att stärka konsumenternas ställning, skriver Regeringskansliet. Sammanlagt ökas budgeten för konsumentområdet cirka 17 miljoner kronor, en satsning som är förankrad med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till arbete för stärkt tvistlösning, förbättrat konsumentstöd och hållbarhetsarbete. ARN får ett permanent ökat anslag med 10,2 miljoner kronor för att underlätta tvistlösning mellan konsumenter och företag. Konsumentverkets anslag ökas permanent med 3 miljoner kronor per år från och med 2016 så att de kan göra konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument mer tillgänglig. Ideella konsumentorganisationer får en permanent ökning av anslaget för åtgärder på konsumentområdet med 1 miljon kronor. Till artikeln >>
—Det är glädjande att det nu har skett en permanent höjning av avslaget till civila samhället och den ideella konsumentrörelsen. Detta är starten på en ny, starkare och medborgarcentrerad konsumentpolitik och vi hoppas att det vi nu ser är ett trendbrott, säger Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.