Konsumentverket: Varning för Göteborgs Flyttbyrå

16 oktober, 2015 i Handel, Varningar

Allt fler anmäler företaget Göteborgs Flyttbyrå till Konsumentverket. Av anmälningarna framgår bland annat att företaget ger ett pris muntligt vid bokning, men att priset blir betydligt högre när bohaget har lastats in i flyttbilen, skriver myndigheten. Marknadsföringen är otydlig och företaget lämnar inte den information de ska innan ett avtal på distans ingås. Företaget påstår att de följer Konsumentverkets branschöverenskommelse med Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers förbund, Bohag 2010, men bryter mot flera punkter i överenskommelsen. Företaget saknar även tillstånd för att bedriva yrkestrafik, påpekar man också. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.