Det här klagar sörmlänningarna på

26 oktober, 2015 i Konsumenträtt

Den som hamnat i tvist med ett företag kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi har tittat på vilka anmälningar som kommit in från Sörmland hittills i år, skriver SN. – Det ska framgå klart och tydligt vilka krav man har när man gör sin anmälan och man ska också berätta hur man kommit fram till kraven. Det säger Helen Eriksson, kommunikatör på ARN. Anmälan måste vara skriftlig och måste göras av en konsument. – Innan man anmäler till oss ska man först ta reda på sina rättigheter, vända sig till företaget med sina krav och ge dem rimlig tid att svara. Om företaget svarar nej, eller kanske inte svarar alls, så finns det en tvist och då kan man vända sig till oss. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.