Stärkt skydd för konsumenter från årsskiftet

31 december, 2015 i Konsumenträtt

För konsumenter och näringsidkare som hamnar i tvist gäller en rad nya regler från årsskiftet. Det gäller bland annat när man kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, skriver P4 Västmanland. Ett företag som inte godtar en reklamation måste nu informera om att ARN finns, och om de tänker medverka till att lösa tvisten. ARN prövar ärendet även om företaget inte medverkar. Men då går de på konsumentens linje och rekommenderar till dennes fördel. En annan nyhet är att ARN nu ska lösa en tvist inom 90 dagar i normalfallet. Tidigare har ett vanligt ärende tagit ungefär sex månader. Från årskiftet har konsumenten också ett år istället för 6 månader på sig att ta en tvist till nämnden. Nu kan konsumenter också anmäla tvister på fler områden än tidigare. Det gäller bland annat värmepumpar och lotterier. Värdegränserna för att man ska kunna anmäla en tvist har också sänkts på vissa områden, från 1 000 till 500 kronor. Det gäller elektronik, men också passagerares rättigheter – exempelvis om man som passagerare på tåg, buss eller flyg drabbas av förseningar. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.