Debatt: Provisionsförbud vid förmedling av finansiella tjänster dåligt

22 januari, 2016 i Ekonomi, Handel

Frågan om provisionsförbud vid förmedling av finansiella tjänster har varit extra aktuell sedan Värdepappersmarknadsutredningen lade fram sitt betänkande i början av året. Av remissinstanserna är det bara ett fåtal som tillstyrker utredningens förslag om ett totalförbud för provisioner. Det skriver Karin Lindblad, vd för Sveriges Försäkringsförmedlares förening, i SvD. Om ett provisionsförbud skulle införas innebär det att statsmakterna överlåter ansvaret för rådgivning till de fyra stora bankkoncernerna, utan konkurrens, och de stora förlorarna blir som sagt konsumenterna. Det kan inte vara regeringens mening, skriver hon. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.