Göingebo vann tvist om trasig AC

25 oktober, 2016 i Konsumenträtt, Motor

Några månader efter bilköpet slutade luftkonditioneringen plötsligt att fungera. Säljaren ville dock inte stå för kostnaden då trafiksäkerhetsgarantin inte omfattade fel på just luftkonditioneringen, skriver NSK. ARN konstaterar att enligt konsumentköplagen är ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades att anse som att det funnits vid avlämnandet, om inte annat bevisas.
Dessutom menar nämnden på att den så kallade trafiksäkerhetsgarantin som företaget lämnat inte begränsar företagets ansvar i förhållande till vad som följer av konsumentköplagens tvingande regler. Då företaget inte har kunnat bevisat att felet inte fanns vid avlämnandet anser nämnden att företaget är ansvarigt för felet och därför också är skyldiga att “utan dröjsmål avhjälpa detta på ett fackmässigt sätt”. Till artikeln >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.