Du går nu igenom arkiven för Advokatsamfundet.

Eva Kullman utsedd till ledamot i Advokatsamfundets nya konsumenttvistnämnd

20 januari, 2016 i Konsumenträtt

Den 11 januari godkände Kammarkollegiet den konsumenttvistnämnd som Advokatsamfundet fullmäktige tidigare har beslutat att inrätta. Det innebär en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister utanför domstol för konsumenter som har hamnat i tvist med en advokat eller advokatfirma, skriver Advokatfirman Glimstedt i ett pressmeddelande. En av de fem ledamöterna blir Eva Kullman , advokat och delägare på Glimstedt Kalmar. Den nya nämnden ska ta upp tvister på mellan 1000 och 200 000 kronor, och besluten är till skillnad från ARN bindande. Till pressmeddelandet >>

Advokatsamfundet inrättar en konsumenttvistnämnd

5 mars, 2015 i Konsumenträtt

Under 2013 antogs ett nytt EU-direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter, skriver Advokaten. Tvister mellan en konsument och en advokat angående en tjänst som tillhandahållits av advokaten omfattas av direktivet. Advokatsamfundet har beslutat att inrätta en konsumenttvistnämnd, vars verksamhet tidigast kommer att inledas tidigast efter sommaren. Till artikeln >>

Advokatsamfundet skapar konsumenttvistnämnd

5 juni, 2014 i Konsumenträtt

Advokatfullmäktigemötet den 4 juni beslutade att Advokatsamfundet skapar en konsumenttvistnämnd, skriver Advokatsamfundet. Ett enigt fullmäktige beslutade att konsumenttvistnämnden inrättas och börjar arbeta den 1 januari 2015. Nämndens uppgift blir att pröva konsumenttvister som gäller advokatverksamhet. Till artikeln >>

Advokatsamfundet skapar konsumenttvistnämnd

7 mars, 2014 i Konsumenträtt

Advokatsamfundets styrelse föreslår att tvister mellan advokat och klient ska i framtidens kunna lösas av en särskild konsumenttvistnämnd, skriver Advokaten. Tanken bakom förslaget är att just konsumenter på ett enkelt och billigt sätt ska kunna få sina tvister med advokater utredda. En anmälan ska kunna ske via webben och prövningen ska få ta högst 90 dagar. Den enda kostnaden för klienten är en anmälningsavgift på 450 kronor och varken advokaten eller konsumenten ska kunna förpliktas att betala motpartens kostnader för prövningen. Enligt förslaget ska alla advokater vara skyldiga att medverka vid prövning i nämnden – som i första hand ska ske skriftligt. En konsumenttvistnämnd är ett krav enligt ett EU-direktiv från 2013. Nämnden planeras införas från och med 1 januari nästa. Läs mer >>

Försök till checkbedrägeri mot advokatbyråer

24 februari, 2012 i Bedrägeri

Polisen har kontaktat Advokatsamfundet och uppgivit att det för tillfället inkommer en rad anmälningar från advokatbyråer som har blivit utsatta för försök att medverka till bedrägeri och penningtvätt. Det skriver Advokatsamfundet. Förfrågningar om advokaten är beredd att åta sig uppdrag har skickats per e-post. Ofta har uppdraget rört indrivning av fordran för ett större svenskt bolags räkning. Den omständighet som har varit gemensam för uppdragen är att en check på cirka 400 000 dollar har bifogats. I uppdraget har ingått att bistå med inlösen av checken i en bank i Kanada, Japan, USA eller Sverige. Till artikeln >>