Du går nu igenom arkiven för aggressiv reklam.

Debatt: Fullgott skydd för alla

2 maj, 2012 i Konsumenträtt

Politik ska skapa förutsättningar för individer att själva fatta beslut som rör deras vardag. Människor både vet och har rätt att själva välja vad som är bäst för dem. Det är den liberala grundprincipen, skriver Olle Schmidt (FP), i en debattartikel. I Europaparlamentets utskott för konsumentskydd debatteras just nu en viktig fråga: vilket skydd ska sårbara konsumenter ha och hur värnar vi dem i vårt samhälle som inte har möjlighet att ta till sig och utvärdera information för att fatta ett välgrundat beslut? Förvånansvärt många kolleger i utskottet tävlar om vem som kan klassa flest av sina medmänniskor som inkapabla och svaga, menar Olle Schmidt. Om alla räknas som sårbara har man kraftigt försvagat skyddet för dem som verkligen behöver det, skriver han och har begärt en snävare definition av begreppet ”sårbar konsument” i EU:s konsumentskydd. Till artikeln >>