Du går nu igenom arkiven för alternativ tvistlösning.

Eva Kullman utsedd till ledamot i Advokatsamfundets nya konsumenttvistnämnd

20 januari, 2016 i Konsumenträtt

Den 11 januari godkände Kammarkollegiet den konsumenttvistnämnd som Advokatsamfundet fullmäktige tidigare har beslutat att inrätta. Det innebär en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister utanför domstol för konsumenter som har hamnat i tvist med en advokat eller advokatfirma, skriver Advokatfirman Glimstedt i ett pressmeddelande. En av de fem ledamöterna blir Eva Kullman , advokat och delägare på Glimstedt Kalmar. Den nya nämnden ska ta upp tvister på mellan 1000 och 200 000 kronor, och besluten är till skillnad från ARN bindande. Till pressmeddelandet >>

Konsumenter får nya rättigheter mot företag

5 januari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Från och med årsskiftet har ny lagstiftning trätt i kraft om alternativ tvistlösning i fall då en konsument är missnöjd med en vara eller tjänst. Samtidigt får Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, nya riktlinjer, skriver Dagens Juridik. Bland annat omfattas nu värmepumpar och lotterier av tvistlösningen, värdegränsen för elektronik och resor sänks till 500 kronor, konsumenter har ett år på sig att anmäla till ARN och nämnden ska i normalfallet avgöra tvister inom 90 dagar. Dessutom ska ARN försöka få parterna att förlikas. Företag är skyldiga att informera om att ARN finns och huruvida de tänker medverka i tvistlösningsförfarandet – och om de inte vill medverka avgör ARN till konsumentens fördel. Nytt är också att ett företag som är etablerat inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens hemsida, och en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Till artikeln >>

Pressmeddelande: Konsumenter får bättre möjligheter till alternativ tvistlösning

1 april, 2015 i Konsumenträtt

Regeringen har idag lämnat ett förslag till Lagrådet (lagrådsremiss) om en ny lag om alternativ tvistlösning. Förslaget innebär bland annat att fler typer av tvister ska kunna prövas utanför domstol, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. ARN:s behörigheter utökas till att omfatta tvister avseende värmepumpar, spel och lotterier. Men ARN:s beslut föreslås även fortsättningsvis vara rekommendationer. Till artikeln >>