Du går nu igenom arkiven för Anna-Karin Hatt.

Nya täckningskartor ska göra det lättare välja operatör

2 januari, 2015 i Tele- och internet

Den 1 januari lanserade de stora mobiloperatörerna nya mer användarvänliga täckningskartor som ska ge en mer rättvisande bild av mobiltäckningen i landet, skriver DN. Tidningens tidigare granskning fick dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt (C) att hota med lagstiftning om inte operatörerna skärpte sig. Konsumentverket och Post- och telestyrelsen, PTS, fick senare ett regeringsuppdrag att se över täckningskartornas utformning. En överenskommelse slöts mellan Konsumentverket och de större mobiloperatörerna med egna nät: Telia, Telenor, Tele2, 3 och Net1. Sedan dess har man tillsammans med PTS och Telekområdgivarna arbetat på att ta fram nya täckningskartor. Vid årsskiftet kom de nya kartorna, som har samma färgsättning och färgkodning. Samtidigt har tre olika gemensamma nivåer för att beskriva täckningen införts: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. – Detta är ett stort steg på vägen mot att rätta till de problem vi haft med täckningskartorna tidigare, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna. Till artikeln >>

Nya regler för elnäten ger lägre avgifter

5 september, 2014 i Ekonomi

Regeringen har skärpt reglerna för elnäten i Sverige, skriver SVT Nyheter. – Det handlar om tiotals miljarder i lägre elnätsavgifter för Sveriges elkonsumenter, säger energiminister Anna-Karin Hatt. – Hittills har elnätsföretagen kunnat ta betalt för elnät som är avskrivna flera gånger om. Nu skärper vi reglerna så att elnätsföretagen får betalt för de investeringar man gjort, säger hon. Fram till nu har principen varit att företagen får betalt efter hur mycket det skulle kosta att ersätta elnäten. De nya avgifterna ska börja gälla från år 2016, men en övergångsregel som gör att bolagen får betalt även för de äldsta näten under en övergångstid på tolv år. Branschorganisationen Svensk Energi är kritisk till beslutet och menar att det leder till att gamla men fungerande elnät kommer att skrotas. Till artikeln >>

Skadestånd för telefonavbrott?

2 juni, 2014 i Tele- och internet

Räddningschefen Lars-Erik Sundqvist tror att risken för att få betala skadestånd skulle få operatörerna skulle ta ett större ansvar för att åtgärda avbrott, skriver P4 Västerbotten. Finns det någon politiker som är beredd att ställa de här kraven på teleoperatörerna? Centerpartiet svarar nej, Socialdemokraterna svarar ja. IT-minister Anna-Karin Hatt (C) tror inte att ett ersättningskrav på telefonoperatörerna är bra. Hon menar att det tvärtom skulle försämra telefonin för landsbygden, eftersom avbrottsersättningen skulle göra det dyrare att bygga ut i glesa områden. – Som telefonikundtjänst har man alltid en grundläggande rätt till skälig ersättning enligt de allmänna konsumentskyddande reglerna. Elnätsbolagen har koncession, det vill säga ensamrätt, inom ett visst geografiskt område, vilket inte telekomoperatörerna har, säger Hatt. Till artikeln >>

Sänkt skatt på förnybar el – så funkar det

9 maj, 2014 i Ekonomi, Miljö

Anna-Karin Hatt skriver i ett blogginlägg om hur Alliansens nya reform om sänkt skatt på småskaligt producerad förnybar el kommer att fungera. De senaste veckorna har det florerat många frågor och felaktiga påståenden i debatten, skriver hon. DU som producerar småskalig el ska få göra ett skatteavdrag på 60 öre/kWh, vilket motsvarar energiskatten och momsen på den el du köper från din elleverantör då den egna produktionen inte räcker till. Det förutsatt att du sålt/matat in lika mycket el till nätet som du sedan köper från nätet. Skatteavdraget täcker max 30.000 kWh/år. Till artikeln >>

Debatt: Vädjanden till elhandelsbolagen räcker inte

11 mars, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

I en slutreplik i GP skriver God Els VD, Marie Dahllöf, att ”elbolagen gör tafatta försök att försvara sig mot oskäliga elavtal. Men nu räcker det inte längre att vädja till en bransch som ingenting lärt och ingenting gör. Lagstiftning är det enda som kan lösa problemen.” Till debattartikeln >>

Dyra elavtal kan stoppas med lagändring

26 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Genom att skärpa lagstiftningen och ge Energimarknadsinspektionen ökade befogenheter vill energiminister Anna-Karin Hatt komma åt de dyra tillsvidareavtalen som göder elbolagen, skriver SVT Nyheter. Den handlar framför allt om lösa problemen för de som flyttar. För i dag måste alla som flyttar teckna ett nytt avtal med elnätsleverantören. Gör kunden inte det hamnar man automatiskt i ett anvisningsavtal som ofta är mycket dyrare än vanliga avtal. Läs mer >>

Debatt: Elkonsumenterna luras på miljoner

20 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Tillsvidarepriserna på el utnyttjas av elbolagen som förra året tjänade nästan 1,3 miljarder koronor på dessa avtal. Detta är oskäligt och nu måste regeringen agera, skriver Marie Dahllöf, vd för God El, i en debattartikel i GP. Hon kritiserar regeringen att inget hänt i frågan, och trots att en enig opposition för två år sedan bestämde att tillsvidarepriset på el skulle upphöra i sin nuvarande form. Hon vill att man tittar på hur Finland och Norge gjort. ” I finsk lag slås fast att tillsvidarepriserna ska vara ”skäliga”. När man flyttar i Finland måste man välja elhandlare och på så vis tvingas kunderna att göra ett aktivt val. I Norge är priset under de första veckorna reglerat så att bolagen inte kan ta ut överpriser som i Sverige. Dessutom har de informationsskyldighet och måste kvartalsvis berätta om alternativa elavtal. Även namnet är reglerat för att skapa enhetlig terminologi.” Läs mer >>

Mobilabonnemanget blev dubbelt så dyrt

4 februari, 2014 i Tele- och internet

Flera BT-läsare har kontaktat tidningen sedan man känt sig lurad av teleåterförsäljaren Mobilizera. En av läsarna är 25-åriga Ted som får betala dubbelt så mycket som Mobilizeras säljare utlovade: 399 istället för 199 kronor. Och någon ångerrätt kan han inte använda – trots Mobilizeras löfte – eftersom säljaren uppmanade Ted att bryta förpackningen så att surfplattan kunde ”aktiveras”. – Han bara tog den, slog på den och stängde av den igen, säger Ted, som fick information om att ångerrätten inte gällde när säljaren la tillbaka surfplattan. Läs mer >> Konsumentvägledningen i Borås säger att just telekomrelaterade ärenden är mycket vanliga. Framför allt är det personer som tecknat sig för någon form av abonnemang som hör av sig, och ber om hjälp för att de känner sig lurade. Läs mer >>

Mobilupproret till ministern

31 januari, 2014 i Tele- och internet

Totalt 1 368 norrbottningar skrev under i Norrbottens-Kurirens Mobilupproret för en bättre mobiltäckning i norra Sverige. En namninsamling som nu lämnats till det ansvariga statsrådet, IT-minister Anna-Karin Hatt, skriver tidningen. Hon lovar att kämpa för bättre mobiltäckning. – Jag gör allt jag kan och är beredd att göra det som är möjligt för att få än bättre mobiltäckning. Vi har gjort mycket och behöver göra än mer då våra förväntningar som mobilanvändare ökar, säger hon. Läs mer >>

Kortare uppsägningstid snart här

30 januari, 2014 i Konsumenträtt, Tele- och internet

I oktober påbörjade regeringen lagprocessen för bättre konsumentvillkor vad gäller uppsägningstid och operatörslåsta mobiler. Nu ska själva lagförslaget till riksdagen, där IT-minister Anna-Karin Hatt väntar sig brett stöd för förslagen, skriver TT. Förslagen är att det dels ska vara en maximal uppsägningstid på en månad – mot dagens vanliga på tre månader – för tele- och kommunikationstjänster, dels att man ska få sin mobil upplåst efter bindningstiden så att man kan använda den med valfri operatör. – Man ska kunna rösta med fötterna. Konsumenterna ska få en starkare ställning så att teleoperatörerna får ett tryck på sig att tillhandahålla bättre tjänster och korrekt information, säger Anna-Karin Hatt. Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj i år. Läs mer >>