Du går nu igenom arkiven för ANNE va.

Debatt: Regeringen bör skydda elkunder

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Problemet med dagens system är att det är väldigt enkelt för elnätsföretagen att bara överklaga de delar som missgynnar dem och att tiga om de lukrativa inslagen. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda landets elkunder, skriver tre tunga företrädare för Energimarknadsinspektionen i en debattartikel i SvD. ”Vi kan konstatera att branschen lyckats väl med att bromsa olika regleringar i snart 20 års tid sedan avregleringen. Det är hög tid att få ordning på detta nu. Görs inget nu, så måste elnätskunderna vänta på en stabil reglering ända fram till 2020. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt behandla vårt förslag.” skriver man. De olika förslagen lämnas över till regeringen idag sedan myndigheten i januari fick i uppdrag att undersöka hur Sveriges elkunder kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Bland annat föreslår man att ”elnätsföretagens prestationer i form av kostnader för drift- och underhåll, nedlagt kapital i verksamheten samt ny- och ersättningsinvesteringar som ska styra hur hög avgift kunderna ska betala.” Läs mer >>