Du går nu igenom arkiven för Anticimex.

Ljudskrämmor skyddar inte mot skadedjur

20 januari, 2017 i Bedrägeri

Ljudskrämmor är vanligt förekommande i svenska hushåll – som ett sätt att hålla skadedjur som råttor och möss borta. Men enligt Anticimex har den samma effekt som en radio, skriver VK:s webbtv-kanal. Se inslaget >>

Anticimex certifierar besiktningsmän

28 november, 2016 i Konsumenträtt

Efter Sveriges Radios granskning tidigare i år av besiktningsmän ändrar nu multinationella Anticimex sina rutiner och inför certifiering av koncernens besiktningsmän, skriver P4 Östergötland. Marcus i Mjölby fick ingen ersättning sedan besiktningsmannen från Anticimex missat en felaktigt monterad golvbrunn i familjens badrum i deras hus vilket ledde till en vattenskada. Den som köper hus och tar hjälp av en firma med besiktningen skyddas inte av konsumenttjänstlagens tioåriga rätt att reklamera. I stället är två år en skälig reklamationstid, anser Högsta domstolen. Marcus fall har fått Anticimex att ändra rutiner och inför under våren certifiering av besiktningsmän som jobbar med så kallade överlåtelsebesiktningar. – Förändringen kom till stånd utifrån den intervju du gjorde med mig, så blev det uppenbart att det finns ett behov av att visa på den kompetens som våra tekniker har, säger Per Bergström, affärsansvarig på bolaget. Till artikeln >>

Anticimex medgav vårdslöshet vid överlåtelsebesiktning

29 januari, 2016 i Konsumenträtt

Allmänna reklamationsnämnden har fattat beslut i ett ärende där en konsument kräver 160 000 kr i ersättning av Anticimex respektive If Skadeförsäkring, för en dåligt utförd överlåtelsebesiktning. Det skriver Byggahus.se. Anticimex medger att man har förfarit vårdslöst vid besiktningen och medger att betala konsumenten 80 000 kr i ersättning. ARN anser att If inte är part i målet, och att den summa Anticimex erbjuder konsumenten räcker. Till artikeln >>

Får ersättning för oproffsig husbesiktning

15 maj, 2015 i Konsumenträtt

EN Anticimex-kund i Piteå bör ersättas efter att ha missat en omfattande fuktskada unbder golvet vid en besiktning, rapporterar PT. Med hänsyn till att en avvikande lukt förelåg vid besiktningstillfället och den korta tid mellan besiktningen och tidpunkten upptäcktes bedömer ARN att det är högst sannolikt att fuktskadan fanns redan vid besiktningstillfället. Till artikeln >>

Tvingas riva hel tillbyggnad efter köp

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I fjol köpte Peder ett hus på landet utanför Linköping. Han visste att det var gammalt och hade fått en ny tillbyggnad. Det han inte visste var att denna var felaktigt gjord och att Dolda fel-försäkringen inte gällde, skriver Corren. Enligt Peder ska Anticimex ha sagt att ”huset ser dåligt byggt ut”. Trots det noterades inga fler avvikelser i tillbyggnaden än en spricka i väggen. Anticimex menar att en ­köpare inte kan åberopa­ fel som borde ha upptäckts vid en undersökning, sett till fastighetens skick. De skriver också att köparen­ borde ha haft en utökad undersökningsplikt eftersom säljaren saknade såväl­ bygglov som fakturauppgifter, vilket indikerat ett ”icke professionellt utför­ande”. Bygglov krävs dock inte, för ett bygge under 30 kvadratmeter på tomten, menar husägaren. Företaget framhåller vidare­ att Peder, sett till hans yrke samt tidigare påtalade byggprojekt, borde be­sitta en viss byggnadsteknisk kompetens­. Till artikeln >>
Ju äldre huset är desto färre saker är att betrakta som dolda fel, det säger Mats Samuelsson, vd på Anticimex. Han tycker att det tydligt framgår vilken typ av fel det är som undantas i Dolda fel- försäkringen. Till artikeln >>

Fick rätt mot Hornbach genom media

14 februari, 2014 i Handel

Egidijus var övertygad om att bygghandelsföretaget Hornbach har sålt skadat virke men företaget gav kalla handen. Företaget skickade marknadschefen från sin träleverantör som menade att det inte var brädor som hade sålts på Hornbach, skriver HD. Hornbach erbjöd efter många om och men tillbaka pengarna – 5 000 kronor – men den lösningen var inte att föredra för Egidijus. – Jag vill ha en byggnad som jag kan vara trygg med. Om brädorna måste läggas om är jag tvingad att anlita snickare och dessutom lägga om taket. Det kostar mycket mer än 5 000 kronor, säger han. Det är först när HD tar kontakt med Hornbach som företaget backar och lovar lösa problemet. – Tyvärr är det så att vi har sålt lagerskadat virke. Vi kommer att sanera Egidijus såväl carport som garage. Så snart det blir lite varmare skickar vi en expert. Det handlar om både mekanisk och kemisk sanering, säger Anders Wernberg, inköpschef på Hornbach. Läs mer >>

Konsumentverket kritiserar dolda fel-försäkringar

31 oktober, 2013 i Handel

Så kallade dolda fel-försäkringar för småhus kritiseras nu hårt av Konsumentverket. Försäkringarna har många undantag och marknadsförs vilseledande enligt verket, skriver SR Ekot. Konsumentverket har börjat granska de här försäkringarna och skrivit till en rad försäkringsbolag och fastighetsförmedlare och sagt att det rör sig om vilseledande marknadsföring. Läs mer >>

Svårt att få ersättning för skador av råttor

9 september, 2013 i Allmänt

Förstörda möbler, söndergnagd inredning och elledningar som måste bytas ut. Råttor och möss som tar sig in i bostaden kan ställa till med ordentliga skador. Men någon ersättning från hem-/villaförsäkringen får man vanligtvis inte, visar Testfaktas genomgång. Läs mer >>

Se upp för vägglöss när du köper bostad

10 september, 2012 i Hälsa, Konsumenträtt

Vägglössen ökar lavinartat i Sverige, men krypen är svåra att upptäcka för hus- och lägenhetsspekulanter. I en vanlig besiktning kontrolleras inte förekomsten av ohyra, skriver SvD. En sanering kan bli svår och riktigt dyr, allt beroende på hur fastigheten är försäkrad. Folksam och If, som har avtal med Anticimex, täcker inte sanering av lösöre, det vill säga möbler, i sin hemförsäkring. För bostadsrättsinnehavare gäller att föreningen har tecknat en försäkring som täcker sanering av skadedjur. – För att bli kvitt ohyran krävs att både möbler, väggar och lister saneras på en gång. Vi råder alltid att inte genast köpa en ny säng, utan att först se till att få allt sanerat, säger Andreas Olsson, regionchef på Nomor. I riktigt svåra fall kan en sanering kräva uppåt tio, femton besök av saneringsföretaget. Till artikeln >>

Fastighetsmäklarna som ljuger och bluffar

20 augusti, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Se upp för fastighets­mäklarna som ljuger och bluffar. Aftonbladet har listat de elva värsta fallen där köpare och säljare för­lorat 10.000-tals kronor, skriver tidningen. Av 140 anmälda fall till ARN de tre senaste åren slutade 42 med att mäklaren fälldes. I elva av fallen rekommenderades mäklarna att betala till­baka hela den summa som anmälaren hade begärt. I tre fall vägrar mäklarna ändå att betala tillbaka. Till artikeln >>