Du går nu igenom arkiven för antroposoferna.

Ödet avgörs för antroposof-medicin

18 maj, 2015 i Hälsa

Regeringen överväger nu om antroposofiska produkter ska bli en del av läkemedelslagstiftningen. Idag måndag är sista dagen för de 91 remissinstanserna att lämna sin synpunkt på detta till Socialdepartementet, skriver SR Ekot. Efter att regeringen i 20 års tid har gett specialtillstånd varje år för de antroposofiska preparaten, har EU-domstolen nu slagit fast att medicinerna antingen måste in i den svenska lagstiftningen eller helt förbjudas. På DN Debatt skriver företrädare för Apotekssocieteten att de avråder kraftigt från att antroposofiska produkter ska in i lagstiftningen som läkemedel eftersom de används utan vetenskapligt stöd. Ursula Flatters, som är utbildningschef vid Vidarkliniken, ett sjukhus med antroposofisk inriktning håller inte med om kritiken. – WHO t.ex. uppmärksammar att integrativ medicin är att ses som en tillgång till samhället och där man gör mer komplexa insatser behöver även forskningsmetoderna anpassa sig till det, säger hon. Till artikeln >>

Debatt: ”Släpp inte in antroposofiska preparat i läkemedelslagen”

18 maj, 2015 i Hälsa

Sedan 1993 har antroposofiska läkemedel använts i Sverige enligt särskild dispens från läkemedelslagstiftningen. Nu efterfrågas ett beslut om dessa produkter ska införlivas i svensk läkemedelslagstiftning och i så fall hur. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter som används i vården, skriver Apotekarsocieteten i en debattartikel i DN. Till artikeln >>

Ledare: Bluffvården måste bort

20 februari, 2012 i Hälsa

Mässlingen sprider sig i Järna utanför Stockholm. Det är där de svenska antroposoferna har sitt centrum, skriver Expressen i en ledare. De navigerar efter kunskaper som österrikaren Rudolf Steiner förvärvade genom ”andlig klarsyn” för 100 år sedan. Steiner var motståndare till vaccin och den inställningen lever kvar hos många antroposofiska läkare och entusiaster. Därför är andelen vaccinerade barn avsevärt lägre i Järna än i riket i övrigt. Enligt traditionell antroposofisk syn är sjukdomar som mässling andligt stärkande för barn. Föga förvånande har antroposofernas vårdcentral, Vidarkliniken, skrivit på sin hemsida att man inte säkert kan säga att det finns några fördelar med vaccin. Vidarkliniken finansieras av landstinget, som en godkänd mottagning inom Vårdval Stockholm. Till artikeln >>