Du går nu igenom arkiven för anvisningsavtal.

Tydligare information till elkunder

27 februari, 2017 i Handel

Regeringen har beslutat att ändra i elförordningen för att elhandelsfakturorna ska ge tydligare information om vilken typ av avtal kunden har. Informationen ska hjälpa kunderna att bli mer aktiva på elmarknaden och kunna omförhandla eller byta sitt elhandelsavtal, skriver Statskoll.se. − Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Till artikeln >>

Så sparar du lätt till sommarsemestern

11 maj, 2015 i Ekonomi

Snart dags för semester och sparkontot är inte riktigt så fullt som du önskar. Ingen fara, med några små justeringar finns det tusenlappar att spara – bara genom att se över dina vanor och utgifter, skriver Aftonbladet. – Hur mycket varje familj kan spara är individuellt, men att de flesta har pengar att hämta genom att se över utgifterna är helt klart, konstaterar Karin Nordenson, utredare på Konsumentverket. Det gäller bland annat så kallat anvisningpris för el, tele- och tv-abonnemang som kanske överlappar varandra, och resor. Vill man snabbt se vilka områden där den egna familjen betalar mer än nödvändigt har Konsumentverket tagit fram kostnadsberäkningar för några vanliga utgiftsområden. Till artikeln >>

Villaägare kan förlora tusenlappar på dyr el

21 oktober, 2014 i Ekonomi

Inaktiva elkonsumenter kan förlora stora belopp på att inte välja avtal, skriver SvD. En småhusägare kan betala 15 000 kronor för mycket på att ha ett så kallat anvisat pris, enligt en uträkning från Villaägarnas riksförbund. äljer man inte aktivt ett elhandelsbolag och tecknar ett avtal får man betala ett så kallat anvisat pris, även kallat tillsvidareavtal. – Man betalar runt 50 procent mer för sin el, jämfört med ett rörligt pris. Helt i onödan, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund. Till artikeln >>

Elbolag upprörda av kommande lagförslag

27 mars, 2014 i Handel

Medlemsföretagen i Svensk Energis region Väst samlades nyligen till ett möte och det som väckte stark debatt var ”regeringens nya föreslagna lagregel som förefaller syfta till att förbjuda fasta avgifter på elräkningen”. Det skriver Svensk Energi på sin nyhetssida. Intrång i avtalsrätten, hette det, och man var också kritisk mot att man då inte heller kommer få ta ut en fakturaavgift.

”Apropå kritiken mot tillsvidareavtalen beklagade Svensk Energis vd Kjell Jansson att det verkar som om Energimarknadsinspektionens generaldirektör och även energiminister utgår från att elbranschen alltid har fel. Samma kritik upprepades flera gånger av medlemsföretag i debatten på regionmötet. Att branschen är en samhällsnytta som borde vara väl skickad att bäst känna till fakta tas det ingen notis om från politikernas sida, ej heller av myndigheten.” skriver organisationen i sin artikel. – Det är underligt att vi upplevt en sådan konfrontationspolitik både från ministern och Ei:s nya gd.  De har haft en så alarmistisk ton att den verkar mer syfta till att få uppskattning av väljarna än att föra en konstruktiv samhällsdebatt, sa Christian Schwartz, vd för Mölndal Energi, tillika regionordförande i Svensk Energi Väst. Läs mer >>

Debatt: Vädjanden till elhandelsbolagen räcker inte

11 mars, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

I en slutreplik i GP skriver God Els VD, Marie Dahllöf, att ”elbolagen gör tafatta försök att försvara sig mot oskäliga elavtal. Men nu räcker det inte längre att vädja till en bransch som ingenting lärt och ingenting gör. Lagstiftning är det enda som kan lösa problemen.” Till debattartikeln >>

Debatt: Lagkrav enda sättet få bort osunda elavtal

5 mars, 2014 i Handel

Svensk Energi tycks mena att det inte finns något problem kring anvisningsavtalen att lösa, och branschens argument är fulla av paradoxer. Det skriver Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef för Villaägarnas Riksförbund, i en debattreplik i GP. Han menar på att ”så länge som de ekonomiska drivkrafterna ser ut som de gör” kommer ingenting hända, någon självsanering kommer inte ske eftersom branschen förnekar problemet.

Jakob Eliasson anser att staten behöver gripa in med ny lagstiftning för att skydda passiva kunder och att systemet utformas på så sätt ”att det inte lönar sig att ha passiva kunder”. Han ger ett förslag: ”Ett sätt att göra det är att inte låta passiva kunder stanna mer än säg tre månader hos en elhandlare. Därefter auktioneras de ut i klump till andra elhandlare. Under de tre månaderna torde då handlarna göra sitt yttersta för att förvandla kunderna till aktiva kunder genom attraktiva erbjudanden. Därefter får de passiva kunder som fortfarande finns kvar ett mer marknadsmässigt pris, där eventuella inneboende risker i kundgruppen prisas in.” Till debattartikeln >>

Debatt: Missvisande om anvisningsavtalen

5 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi, skriver i en debattartikel i GP om att organisationens egna undersökning visar att elbolagen överlag är bra på att informera om möjligheten att välja ett annat avtal än de så kallade anvisningsavtalen. Detta skriver han som en replik till Marie Dahllöf, vd för God El, som kritiserade anvisningsavtalen och tillsvidarepriset. Dock medger man att ”huvuddelen av de anvisade kunderna – sammantaget – betalar mer än aktiva kunder på marknaden” men försvarar det i samma veva: Anledningen till det högre priset är att passiva kunder innebär en högre risk för elhandelsföretagen eftersom uppsägningstiden är kort. Dessutom kostar det att fullgöra den informationsplikt som den här typen av avtal medför. Till debattartikeln >>

Dyra elavtal kan stoppas med lagändring

26 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Genom att skärpa lagstiftningen och ge Energimarknadsinspektionen ökade befogenheter vill energiminister Anna-Karin Hatt komma åt de dyra tillsvidareavtalen som göder elbolagen, skriver SVT Nyheter. Den handlar framför allt om lösa problemen för de som flyttar. För i dag måste alla som flyttar teckna ett nytt avtal med elnätsleverantören. Gör kunden inte det hamnar man automatiskt i ett anvisningsavtal som ofta är mycket dyrare än vanliga avtal. Läs mer >>

Dålig information till elkunder som fått sämsta elavtalet

19 februari, 2014 i Konsumenträtt

Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. En del av företagen har bristfällig, i vissa fall ingen, information och en del av företagen uppfyller inte kravet på att lämna informationen utan dröjsmål, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Energimarknadsinspektionen kräver nu att företagen – bland annat Vattenfall, Fortum, Eon och Telge Energi – förbättrar informationen till kunderna. De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar och därför är informationen till kunderna av yttersta vikt. Läs mer >>

 

Fel elavtal kostar hushåll upp till 10 500 kronor mer

10 januari, 2014 i Handel

Den elkund som glömt förnya sitt elavtal kan placeras på ett så kallat anvisningsavtal eller ”tillsvidarepris”. Priserna i dessa avtal är cirka 50 procent dyrare än ett vanligt rörligt pris visar en undersökning Villaägarnas Riksförbund gjort, skriver organisationen i ett pressmeddelande. Man kräver att tillsvidarepriserna konkurrensutsätts genom att elhandlarna får lämna anbud på nätföretagens stock av passiva kunder. Till pressmeddelandet >>