Du går nu igenom arkiven för automatisk avtalsförlängning.

Nya regler kring automatisk förlängning av elavtal

16 februari, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Den 1 mars 2015 träder en ny lag i kraft som innebär att elhandelsföretag före en förlängning av elavtal ska påminna en konsument om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp, skriver Svensk Energi. Den nyalagen gäller alla typer av avtal, inte bara för el. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp för att inte förlängas. Påminnelsen får inte heller lämnas för tidigt. Den nya lagen tangerar kravet som redan finns, att ett elhandelsföretag som har ett tidsbestämt avtal med en kund tidigast 90 och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera kunden om dels tidpunkten för avtalets upphörande, dels om konsekvenserna av avtalets upphörande. Till artikeln >>

Hon vill skydda dig mot näthat

18 augusti, 2014 i Handel, Konsumenträtt

En försäkring mot näthat. Det är tjänsten som Sophie Gernandt, marknadschef på MySafety, ska lansera under hösten. Samtidigt berättar hon om sina egna erfarenheter som utsatt. Som talesperson för ett bolag som blivit hårt kritiserat har hon personligen blivit måltavla för hatattacker, skriver Resumé. – Jag har själv varit måltavla för nättroll som har följt oss under en ganska lång period. Det är obehagligt att få sin bild utlagd och folk skriver saker om mig som jag inte kan påverka. Hur man än bemöter det får det ett eget liv, säger hon. Sophie Gernandt ser näthatet som ett samhällsproblem. När hon själv har drabbats är det primärt i hennes yrkesroll, eftersom hon företräder ett bolag som tidvis har blivit hårt kritiserade för sina avtalsvillkor och marknadsföringsmetoder. Men för många andra är upplevelserna betydligt värre och mer personligt kränkande. Försäkringen ska hjälpa till att driva ett ärende mot de som publicerar texter eller bilder och få dem att ta bort det publicerade. – Att försäkra sin identitet på olika sätt kommer att bli lika viktigt som att försäkra sitt hus. Det är den nya tidens bil- och hemförsäkring. Sophie Gernandt pratar också om sina fyra år på det kritiserade nyckelbricksföretaget, som nu utökat sina tjänster.Till artikeln >>

Debatt: Vi ska öka skyddet vid förlängda avtal

5 juni, 2014 i Allmänt

Regeringen föreslår nu regler för att förhindra att konsumenter mot sin vilja blir bundna av avtal som förlängs automatiskt. Samtidigt arbetar vi med andra åtgärder för att förbättra konsumenternas rättigheter, skriver Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson i SvD. Villkor om automatisk avtalsförlängning finns i allt från gymavtal till avtal om virusskydd för datorer. Ofta blir konsumenten uppmärksammad på den automatiska förlängningen först när han eller hon får en faktura för den nya perioden eller genom att konsumenten ser att det har dragits pengar från bankkontot. Det kan då vara för sent att säga upp avtalet. Det är inte rimligt. Regeringens förslag innebär därför en skyldighet för näringsidkaren att påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas. Om det inte sker så har konsumenten rätt att säga upp avtalet, skriver de. Andra saker regeringen arbetar med är enklare tvistlösning mellan konsumenter, där EU-gemensamma regler kommer finnas på plats i juli 2015. Konsumentverkets tillsyn ska bli skarpare, och konsumentvägledningen bli jämnare över landet. Till artikeln >>

Klagomålen ökar mot nätdejtningsföretagen

11 juni, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Anmälningarna mot nätdejtningsbranschen har ökat mer än 400 procent på tre år hos Konsumentverket. Företagens priser och avtal är oklara och abonnemangen förlängs automatiskt, skriver DN. – Många har hört av sig och känt sig lurade, det är svårt att hitta rätt prisuppgift. Jag har granskat ett antal av dejtningsföretagen och skrivit till några av dem, bland annat Firstdate, som har 90 dagars uppsägningstid, och bett att få titta på deras villkor, säger Camilla Pellås på Konsumentverket. Hon berättar att flera konsumenter haft svårt att nå företagen, trots att några av dem kräver att abonnemangen ska avslutas via telefon. Även ARN har fått in ett antal anmälningar. Senast förlorade Match.com efter att ha automatiskt förlängt avtalet med sex månader. Till artikeln >>

Vägledare varnar för nyckelbricksföretag

6 december, 2010 i Handel

”Vill du köpa en tjänst som är svår att bli av med? Tacka i så fall ja till Securia Systems (Spärrservice) erbjudande…”. Så uttrycker sig Karin Lindmark, konsumentrådgivare i Skellefteå, på bloggen Konsument Skellefteå, skriver Norran. Securia Systems använder sig, hävdar Karin Lindmark, nämligen av automatisk avtalsförlängning vilket enligt en dom i Svea Hovrätt från 2009 inte är tillåtet. Securia Systems bytte för en vecka sedan namn till Mysafety och dess marknadschef Sophie Gernandt hävdar att företagets avtalsförlängningsmetod är tillåten så länge man informerar om dem. – Våra jurister har gett klartecken och vi skickar ut information tre månader innan avtalet ska förlängas. Till artikeln >>