Du går nu igenom arkiven för avbrottsersättning.

Skadestånd för telefonavbrott?

2 juni, 2014 i Tele- och internet

Räddningschefen Lars-Erik Sundqvist tror att risken för att få betala skadestånd skulle få operatörerna skulle ta ett större ansvar för att åtgärda avbrott, skriver P4 Västerbotten. Finns det någon politiker som är beredd att ställa de här kraven på teleoperatörerna? Centerpartiet svarar nej, Socialdemokraterna svarar ja. IT-minister Anna-Karin Hatt (C) tror inte att ett ersättningskrav på telefonoperatörerna är bra. Hon menar att det tvärtom skulle försämra telefonin för landsbygden, eftersom avbrottsersättningen skulle göra det dyrare att bygga ut i glesa områden. – Som telefonikundtjänst har man alltid en grundläggande rätt till skälig ersättning enligt de allmänna konsumentskyddande reglerna. Elnätsbolagen har koncession, det vill säga ensamrätt, inom ett visst geografiskt område, vilket inte telekomoperatörerna har, säger Hatt. Till artikeln >>

Skellefteå Kraft-kunder får 15 miljoner efter stormen

14 februari, 2014 i Konsumenträtt

Skellefteå Krafts kunder som drabbades av långa strömavbrott på grund av stormen Hildes framfart kommer få dela på 15 miljoner kronor, skriver Norran. Över 16 000 elkunder blev utan ström, varav ungefär 10 300 är berättigade till ersättning. – Kunderna ska få ersättningen utbetald genom en reglering av fakturan för mars månad, säger Catarina Hägglund, pressansvarig på Skellefteå Kraft. Läs mer >>

Ersättning till stormdrabbade

16 december, 2013 i Konsumenträtt

Många riskerar att få vänta länge på att få strömmen tillbaka efter Ivars härjningar förra veckan. För de drabbade blir avbrottsersättningen från nätbolagen ett plåster på såren, skriver SVT Mittnytt. Rätten till ersättning träder i kraft efter 12 timmar och då med som lägst 900 kronor. För varje därpå följande dygn höjs ersättningen med 900 kronor. Det maximala ersättningsbeloppet är tre gånger nätavgiften och som kund behöver man inte ansöka om ersättningen. Läs mer >>

12 000 Eon-kunder får rätt till ersättning

6 november, 2013 i Konsumenträtt

Nära hälften av Eons, som mest, cirka 23 000 strömlösa kunder i Kronobergs län som följd av stormen Simone, är berättigade till så kallad avbrottsersättning. Det skriver SR Kronoberg. Ersättningen behöver inte sökas utan dras automatiskt från kommande faktura från Eon och kommer betalas ut snabbare än lagens krav på sex månader. Mellan 900 och 4 500 kronor kan kunderna vänta sig i ersättning. Läs mer >>

Så ersätts du för strömavbrottet

30 oktober, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Fortfarande är tusentals hushåll utan ström efter stormen Simones framfart. Många av de drabbade kommer nu att få ekonomisk kompensation för avbrottet, skriver Privata Affärer. Den som är utan ström mellan 12 och 24 timmar ersätts med ett belopp motsvarande 12,5 procent av årskostnaden eller minst 900 kronor. Därefter ökar ersättningen successivt men kan aldrig blir högre än 300 procent av årskostnaden per avbrottsperiod. Ersättningen ska också betalas ut automatiskt inom sex månader. Läs mer >>

Utökad rätt till ersättning vid elavbrott

13 september, 2013 i Konsumenträtt

I ett pressmeddelande från regeringen att man vid gårdagens sammanträde beslutade att stärka elkonsumenternas rätt att få ersättning från sitt elnätsföretag vid elavbrott. Från och med januari nästa år ska det räcka med att en fas (av möjliga tre) ska slås ut för att man ska ha rätt till ersättning. Bakgrunden till ändringen är att vissa elnätsföretag tolkat den nuvarande lagen som att alla tre faser måste slås ut för att man som konsument ska kunna begära ersättning. – Syftet med det nya förslaget är att tydliggöra elnätsföretagens ansvar mot elkonsumenterna, och ge ökad makt och större trygghet för alla landets elkonsumenter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i pressmeddelandet. Till pressmeddelandet >> Regeringens egna korta artikel i ämnet kan läsas här >>

Stärkt rätt att få ersättning vid elavbrott

30 maj, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen har idag fattat beslut om att föreslå en ändring av ellagen för att stärka elnätsföretagens skyldighet att ersätta de konsumenter som drabbas av elavbrott. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Den nya lydelsen förbättrar förutsägbarheten för elnätsföretagen, samtidigt som det stärker tryggheten för elkonsumenterna. Förslaget ingår i en lagrådsremiss som regeringen idag beslutat överlämna till lagrådet. Sedan den 1 januari 2006 har alla elkunder rätt att få ersättning från sitt elnätsföretag om de drabbas av ett avbrott i elöverföringen som varar i minst 12 timmar. Energimarknadsinspektionen har dock kunnat visa att ett antal elnätsföretag har tolkat den nuvarande lagen som att de inte är skyldiga att betala ut någon avbrottssättning om elavbrottet enbart drabbat en eller två, av hushållets normalt sett tre, faser. Till artikeln >>

Sänkt avbrottsersättning kan prövas

2 februari, 2012 i Konsumenträtt

Elnätsföretag som inte betalar ut full avbrottsersättning ska informera sina kunder om att de kan vända sig till ARN eller domstol för att få en sänkt ersättning prövad. Det skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande, skriver SVT Gävledala. Elnätsföretagen har rätt att sänka den lagstadgade ersättningen om till exempel hårt väder gjort det alltför farligt att börja reparera ledningarna. Företagen ska dock alltid informera kunderna om att de kan få en sänkt ersättning prövad av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden eller vid vanlig domstol. Det har dock inte alla företag gjort, enligt EI. Till artikeln >>

Sänkt ersättning efter Dagmar kan överklagas

1 februari, 2012 i Konsumenträtt

I vissa fall har elnätsföretagen rätt att inte betala ut full avbrottsersättning. Men du som kund har rätt att få saken prövad, något som vissa elnätsföretag är dåliga på att informera om, skriver Ljusdals-Posten. Elnätsföretagen måste informera kunderna om att de kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol för att få en sänkt ersättning prövad. Energimarknadsinspektionen har nu skickat ett brev till elnätsföretagen om deras skyldigheter. Till artikeln >>

Elavbrott på en fas ska räcka för ersättning

30 januari, 2012 i Konsumenträtt

Vissa elnätsföretag har efter de senaste stormarna valt att endast betala ut avbrottsersättning om alla faser i en fastighet varit drabbade av elavbrott, skriver Elpriskollen.se. Eftersom många apparater kräver tre faser för att fungera är det fel. Avbrott på en fas ska räcka, skriver Elpriskollen och föreslår en ny bestämmelse i ellagen som definierar vad avbrott är. Till artikeln >>